+ Meer informatie

Genesis 2 en 3

2 minuten leestijd

9

We kunnen aan prof. Oosterhoff niet ontzeggen een zekere consequentie, waarmee hij zijn opvattingen verder verdedigt.

Hij schrijft in de volgende paragraaf over de paradijsbomen. Hij gaat na welke de betekenis en functie van elk van de beide bomen is.

„Wat moeten we onder het leven verstaan, waarvan bij de boom des levens sprake is en waaraan deze boom zijn naam ontleent?” Zo vraagt de schrijver.

Hij brengt vele opvattingen naar voren. Dan geeft hij zijn eigen mening. „Het is naar mijn gedachte juist om bij de boom des levens niet slechts te denken aan natuurlijk leven en onsterfelijkheid, maar aan de diepe, bijbelse zin van het woord „leven”. Dat is meer dan biologisch leven.” En verder:

„Ik geloof, dat er alle reden voor is om bij de boom des levens in het paradijs niet slechts aan natuurlijk leven of onsterfelijkheid te denken, maar aan het eeuwige leven in de zin van het ware geestelijke leven in de gemeenschap met God. Daar ging het in het paradijs om. Door de zondeval verloor de mens niet slechts onsterfelijkheid. Hij verloor ook het paradijs, hij verloor vrede en geluk, hij verloor de gemeenschap met God. Hij verloor in één woord het leven in de volle zin van het woord. Het leven, dat God door de levensboom de mens aanbood, was het ware, geestelijke leven in zijn gemeenschap.”

Prof. Oosterhoff zegt hier veel, waarmee we van harte kunnen instemmen en wat we zouden kunnen overnemen, maar dan komen we buiten het bestek van deze artikelen.

De schrijver haalt Calvijn aan. Hij zegt o.a. het volgende: „In zijn Institutie (Boek IV, 14, 12) trekt hij een parallel tussen de sacramenten doop en avondmaal en de boom des levens. Hij zegt, dat God Adam en Eva de boom des levens „tot een onderpand der onsterfelijkheid” gegeven heeft (IV, 14, 18).

Wordt vervolgd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.