+ Meer informatie

17 april 1971

2 minuten leestijd

Dat is een datum om te onthouden. D.V. hopen dan de vrienden van Bewaar het Pand elkaar te ontmoeten in Dordrecht, een plaats, die zeer gunstig gelegen is voor een groot gedeelte van ons land.

De commissie van redactie organiseert daar een samenkomst, omdat haar al lang gebleken is en telkens weer blijkt, dat onze lezers elkaar willen ontmoeten, zoals bij voorbeeld ook plaats vindt op bepaalde zendingssamenkomsten. We zijn ervan overtuigd, dat zo’n samenkomst de onderlinge band kan versterken en in het belang is van het doel, dat met de uitgave van ons blad wordt beoogd.

We hopen samen te komen in het kerkgebouw van de kerk van Dordrecht-centrum, Singel 192. We willen beginnen om half 11 v.m. en ongeveer kwart voor 4 n.m. eindigen. De bedoeling is, dat D.V. Ds. Blom’s morgens opent. Daarna zal Ds. H. C. van der Ent spreken en Ds. M. C. Tanis de morgenvergadering sluiten en een zegen vragen voor de maaltijd.

In de zaal bij de kerk is gelegenheid voor het gebruik van de maaltijd. Men moet zelf zorgen voor brood. Wel kan een kop koffie worden aangeboden.

De middagvergadering zal om 2 uur beginnen. Ds. M. Baan zal deze openen. Ds. R. Kok zal spreken en Ds. D. Slagboom eindigen. Alles natuurlijk zo de Heere wil en wij leven.

Men heeft in de middagpauze ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten. De samenkomst is zo tijdig afgelopen, dat alien weer op tijd thuis kunnen zijn.

Er zal’s morgens en’s middags een collecte worden gehouden ten bate van de uitgave van ons blad.

We gaan ervan uit, dat velen van deze gelegenheid gebruik willen maken om elkaar in Dordrecht te ontmoeten, zodat een bijzondere opwekking niet nodig is. Het kerkgebouw is ruim en kan aan vele honderden bezoekers een plaats bieden.

Allen, die hier belangstelling voor hebben en gelegenheid hebben hopen we dus op 17 april a.s. te Dordrecht te ontmoeten. Geve de Heere ons een goede dag in Zijn gunst.

Natuurlijk zijn ook zij die geen abonne van „Bewaar het Pand” zijn, maar wel met het doel daarvan sympathiseren, van harte welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.