+ Meer informatie

Geen goedkope zuivel meer naar Russen

Lardinois hij jubileum FNZ

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Om een oplossing te vinden voor de „melkpoederberg" in de EEG — nu reeds één miljoen ton — moet meer ondermelk op de boerderij worden gebruikt als veevoeder. De Europese commissie ziet er niets in om de overtollige voorwaarden tegen een speciale prijs aan Rusland te verkopen.

De suggestie om het overschot aan magere melkpoeder door de boeren zelf te laten gebruiken deed Landbouwcommissaris Lardinois gisteren tijdens een rede die hij hield bij het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse zuivelbond (FN).

Bij de uitvoering van dit plan zou het mes aan twee kanten snijden. 
Als de melk na in de fabriek te zijn ontdaan van het vet direct kan worden doorgeleverd aan mestbedrijven, zou daardoor niet alleen de markt worden ontlast, maar het zou tevens een goedkope oplossing zijn. De produktie van melkpoeder i.v namelijk na de energiecrisis erg duur geworden.

Tijdens een persgesprek zei de lieer Lardinois later, dat de EEG er niet aan dacht om tegen afbraak prijzen magere melkpoeder aan Rusland te leveren. Door de Rijssen worden momenteel wel gesprekken gevoerd met de Europese handel, maar leveranties kunnen alleen op reële basis plaats hebben. De EEG-landbouwcommissaris vond overigens, dat er een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven en de nationale overheden moet komen met het Europese landbouwbeleid.

Voor een oplossing van de melkpoeder-overschotten, zoals hij nu suggereerde, is een absolute voorwaarde, dat de zuivelindustrie medewerking verleent. Het verbaasde de heer Lardinois ook, dat er in Nederland geen gebruik wordt gemaakt van de consumentensubsidies op zuivelprodukten. 
Sinds mei 1973 bestaat de mogelijkheid om subsidie te verlenen, waarbij Brussel dan de helft voor zijn rekening neemt. In Engeland bijvoorbeeld wordt daar een ruimschoots gebruik van gemaakt. Overigens is dat ook gunstig voor ons land, want er is momenteel een flinke export van boter naar C root-Brittannië.

Indien er sprake is van een opleving op de wereld-rundvleesmarkt, moet de gemeenschap een dergelijke ontwikkeling stimuleren, aldus ir. Lardinois. Het afgelopen jaar werd de interne markt van de negen landen (door de importstop) volledig afgeschermd — „Wij hebben de crisis buiten de deur gehouden" — Maar zij werd blootgesteld aan „enorme druk".
Omdat in de Verenigde Staten (ten gevolge van de droogte) en in Oost-Europa veel vee is geslacht, lijkt thans sprake te zijn van enige opleving van de markt.

Kritiek had ir. Lardinois op het doorberekenen van de sterk gestegen loonkosten in de melkveehouderij (47 pct.), waar tegenover de laatste twee jaar een inflatie staat van 22 procent. Hij wees erop, dat dit onwezenlijke stijgingen zijn, omdat immers op veel bedrijven de boerin en de zoons in het bedrijf meewerken. 
„Als Nederland hiermee doorgaat, gaat het zichzelf uit de markt prijzen". Hij wenste de zuivelbond, toe, dat er mogelijkheden zullen worden gevonden om dit stuk kostenstijging in de hand te houden. 
Voorzitter Zijlstra deelde mee, dat ie zuivelbond ter gelegenheid van het jubileum heeft besloten geld te reserveren voor een ontwikkelingsproject in de zuivelsector van ontwikkelingslanden. 
Er zal nader overleg worden gepleegd mer, de wereldvoedselorganisatie FAO. Deze organisatie werkt reeds op internationaal niveau samen met zuivelkringen om te onderzoeken waar de knelpunten in de ontwikkelingslanden liggen. 
In 1977 zal in het internationaal agrarisch centrum te Wageningen een eerste bijeenkomst worden gehouden van 30 deskundigen onder wie ruim 20 uit ontwikkelingslanden om de toekomstige aanpak van de ontwikkelingsprocessen te bespreken. 
Drs. Zijlstra stelde nog vast dat Nederland ondanks alles een zuivelland bij uitstek is, de grootste zuivelexporteur ter wereld, met een sterke positie binnen de EG.
Minister Van der Stee van Landbouw en visserij bracht zijn waardering voor de jubilerende vereniging onder woorden en merkte op, dat hij een voorstander is van het invoeren van een nationaal botermerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.