+ Meer informatie

Ouders helpen ouders op de Antillen

„Philadelphia" start jubileumaktie

2 minuten leestijd

NIJKERK — Op de vijfentwintigste jaarvergadering startte „Philadelphia" zaterdag in „De Schakel" te Nijkerk de jubileumaktie ouders Antillen. Men wil in dit jubileumjaar aandacht schenken aan de zorg voor de gehandicapten buiten onze landsgrenzen.

Naar aanleiding van verkregen informatie, ondermeer van de heer P. C. Ch. Hakstege, hoofd voorlichting en begeleiding van deze Landelijke Protestants Christelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwijkende kind, koos men voor een projekt op de Antillen.

De aktie zal gericht zijn op de zorg voor gehandicapten op de drie Bovenwindse Eilanden St. Maarten, St. Eustatius en Saba en het Benedenwindse Eiland Bonaire. Op Curasao en Aruba is al een vorm van hulpverlening op gang gekomen.

Hulp
Men wil door het bijeen brengen van veel geld (dat mag best meer dan een ton zijn, aldus de voorzitter de heer G. Verzijde zaterdag) op zeer direkte wijze hulp bieden aan de ouders van de gehandicapte kinderen op deze eilanden.

Ter gelegenheid van de start van deze aktie voerden zaterdag in „De Schakel" het woord de heer J. A. C. Albers, direkteur van het kabinet van de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen in ons land en mr. W. F. de Gaay Fortman, oud-minister van Binnenlandse zaken, tevens belast met de Nederlands-Antilliaanse zaken. Beide heren, goed bekend met de problematiek daar, konden het initiatief van Philadelphia van harte toejuichen.

In zijn jaarrede ging de heer Verzijde in op het jubileum van deze vereniging. Dat legt een verplichting op ons, aldus spreker. We dienen dan bezig te zijn met begrippen als herkenbaarheid, identiteit en karakter. Het dwingt ons na te denken over het verleden, heden en de toekomst.

Ouders
Binnen het bestuur is er altijd een erkenning van de ouders. Men wilde vanaf de oprichting gehandicapten mee laten tellen in de maatschappij en daarbij de ouders erkennen als de eerste en laatst verantwoordelijken.

„Philadelphia" is geen kerkelijk gebonden vereniging, aldus Verzijde, haar leden komen uit verschillende richtingen. Men vindt elkaar toch onder één noemer: het kruis van Christus. De speel- en werkruimte van ons werk zijn gevat binnen de ruime grenzen van het Woord van God, het kruis en de opstanding van Christus, de Tien Geboden en het Onze Vader.

De Opgestane leeft nog onder ons. Veel is er gebeurd sinds de opstanding. Zijn vingerafdruk is te vinden in de ander die wij ontmoeten en voor wie wij medeverantwoordelijk zijn. Heel konkreet betekent dat vandaag, de aanvaarding van de verantwoordelijkheid van een stuk ouderhulp aan de ouders op de Antillen. Wij moeten hen door onze hulp een steuntje in de rug geven, dat tot zelfhulp kan leiden, aldus Philadelphia-voorzitter G. Verzijde in zijn jaarrede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.