+ Meer informatie

Recensies

2 minuten leestijd

Jeanine Geijtenbeek, Als het LEVEN ons SCHEIDT, Uitgeverij Kok, Utrecht 2016, 176 blz., € 15,99. ISBN 978 90 435 2625 8.

Ook in onze kerken neemt het aantal echtscheidingen toe. De schrijfster van dit boek wil handreikingen bieden aan kerkenraden en pastorale medewerkers hoe om te gaan met zaken die spelen rond echtscheidingen.
Te denken valt aan oorzaken van echtscheiding, emoties bij het ingaan van een echtscheidingstraject en emoties nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken.
De grote betekenis van mediation bij huwelijksproblemen wordt genoemd.
En niet te vergeten de ingrijpende gevolgen van huwelijksproblemen en echtscheiding voor de kinderen. Je kunt de huwelijksband met je partner verbreken, maar niet de ouderband met je kind.
Het boek wil deze problematiek in de kerken bespreekbaar maken. Alleen veroordelen op grond van het 7e gebod is niet zinvol. Bovendien is onze God, volgens de schrijfster, een vergevend God, zodat wij ook onze naaste mogen vergeven.
Ook na een echtscheiding is het mogelijk weer een leven op te bouwen met een redelijke verstandhouding met je ex en de kinderen en familie.
Het boek is geschreven vanuit persoonlijke ervaring en niet vanuit wetenschappelijk onderzoek of theologische stellingname.

Jansen

Johannes Teellinck, De levendmakende kracht van Gods beloften (hertaald door C. Bregman). Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2016, 91 blz., € 9,95. ISBN 9789462788862.

Dit boekje bevat een uitgewerkte preek van Johannes Teellinck, een zoon van de bekende nadere reformator Willem Teellinck. De tekst is Psalm 119:50. In de waarneming van Teellinck waren velen in de kerk van zijn tijd dor en doods gesteld, anderen zelfs geestelijk dood. De tekst wordt kort uitgelegd, en de preek waaiert vervolgens uit in allerlei praktische geestelijke toepassingen. Daardoor wordt geestelijke leiding gegeven op een manier waarmee wij vandaag onze winst kunnen doen: eerlijk en gunnend. Goed voor eigen geestelijk leven, maar ook met het oog op pastorale gesprekken.

Buijs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.