+ Meer informatie

Simons: Aids blijft zich uitbreiden in Amerika

Zorgsector VS moeilijk toegankelijk

2 minuten leestijd

WASHINGTON (ANP) - De aidsepidemie breidt zich in de Verenigde Staten nog steeds uit. Tot die conclusie is de Nederlandse staatssecretaris H. Simons van sociale zaken, volksgezondheid en cultuur gekomen na drie dagen besprekingen in Washington en New York met Amerikaanse onderzoekers, politici en regeringsfunctionarissen.

„De prognose voor de jaren negentig in Amerika is dat de zaak zich nog niet gestabiliseerd heeft", zei Simons in Washington. De reden daarvoor is dat in de Verenigde Staten, anders dan in Nederland, waar de ziekte zich niet veel meer uitbreidt, preventie en voorlichting veel te wensen overlaten. Amerika besteedt 1,8 miljard dollar per jaar aan de bestrijding van aids.

Maar het grootste deel van^ dat budget gaat naar bio-jriedisch onderzoek, terwijl er relatief weinig aandacht wordt besteed aan behandeling en preventie. Aids komt in Amerika vooral voor onder de verpauperde zwarte en latino-bevolking in de centra van de grote steden. Er is volgens Simons een direct verband tussen aids en slechte huisvesting, werkeloosheid, criminaliteit, drugsgebruik en onvoldoende toegang tot de gezondheidszorg.

Amerika kent geen nationale ziektekostenverzekering. Dat heeft tot gevolg dat zij die geen geld hebben, geen medische verzorging krijgen. Simons: „Er is grote deskundigheid in de Verenigde Staten, maar de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg^ is beneden de maat. Er is geen pri-| maire gezondheidszorg en er wordtf weinig aan preventie gedaan". a Gezien het Amerikaanse begro-;| tingstekort is het verder twijfelachtig! dat er de komende jaren meer geld' beschikbaar zal zijn voor de gezond-;| heidszorg. Veel aidspatiënten kunnen! echter het zeer kostbare AZT-mediMcijn niet betalen of zijn niet of onvol-St doende verzekerd voor medische behandeling.

Afrika

Simons heeft met de Amerikaanse onderminister van gezondheid, dr. James Mason, in Washington de cata- | : strofale gevolgen van de aidsepidemie J in Afrika besproken. Hij heeft de af- f spraak gemaakt dat Nederland en de Verenigde Staten in het kader van de Wereld Gezondheids Organisatie zullen proberen iets aan de schrijnende toestand in Afrika te doen. ,, s . Met voldoening heeft de staatssei^ cretaris geconstateerd dat het negatiei—i ve imago van het Nederlandse drugsi- | , beleid aan het veranderen is. Ej- | wordt nu zakelijker en minder ideoloj- • gisch naar het drugsbeleid in Nederr J land gekeken, zei de staatssecretaris^ | Dat betekent niet dat er in de Ver|enigde Staten een grotere bereidheid is het eigen drugsbeleid om te gooir en. De drugsbestrijding wordt in Amerika als een probleem van crimis-^ niahteit behandeld, en niet als eenprobleem van gezondheidszorg. Hef"; politieke klimaat in Amerika is onjdanks de minder ideologische aanpak S niet rijp voor een ommezwaai.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.