+ Meer informatie

Ons werk voor de Militairen.

3 minuten leestijd

(4)

Opmerking vooraf: Deze serie artikeltjes, waarvan er reeds drie geplaatst zijn onder de titel: „Wat het Landelijk Verband doet voor onze Militairen", waren alle reeds geschreven, toen er volgens besluit van de Generale Synode een Commissie benoemd is, die dit werk namens alle Gemeenten verzorgen zal. Voorzitter van deze commissie is Ds. H. Ligtenberg te Rotterdam-W.; Penningmeester is Ds. A. Verhagen te Kampen; Secretaris is B. Roest te Scherpenzeel. *)

Deze commissie besloot in haar eerste vergadering, het werk geheel te doen aansluiten bij hetgeen reeds verricht werd door het L.V. in samenwerking met de Heer Roest.

Wetend, daarmee geheel te handelen in de geest van de gevers en geefsters, heeft het L.V. alle aanwezige middelen en boeken aan deze commissie overgedragen.

Anderzijds stelde de Synodale Commissie er prijs op, gebruik te mogen maken van de met zoveel moeite opgebouwde organisatie van het L.V. en ook van dezelfde personen de medewerking te ontvangen bij de zeer omvangrijke administratie en bij de verzending van boeken enz.

Volgaarne hebben „Krijgsman" en zijn jongens zich hiervoor wederom beschikbaar gesteld. Het is hun tot blijdschap, dat dit werk thans onder kerkelijk toezicht staat.

Al is het dus zo, dat dit werk thans niet meer vanwege het L.V. geschiedt, toch hebben de jongens van het L.V., onder toezicht van de Synodale Commissie er een zeer werkzaam aandeel in.

We meenden daarom dat er geen bezwaar tegen bestaat, deze artikeltjes verder te plaatsen, zij het onder enigszins gewijzigde titel.

REDACTIE.

*) Ds. H. Ligtenberg en Ds. A. Verhagen wonen voorlopig nog respectievelijk te Vlaardingen en Lisse.

„De eenzamen".

De opmerkzame lezer van het vorige artikeltje zal misschien een paar vragen hebben.

In de eerste plaats: „Loopt alles zo vlot, en zo mooi als U daar op papier hebt 'staan? " Och, U weet ook wel, plannen maken en plannen uitwerken is twee. Maar ik mag U verzekeren, dat er door talloze personen hard en belangeloos aan gewerkt is en wordt, om het zo te krijgen. En voorts, dat Uw aller medewerking zeer gewaardeerd wordt om ons adressenmateriaal volledig te maken. Weet U een militair, die vergeten is? Die bijv. nooit „Daniël" kreeg? Gaarne zal onze secretaris in Gouda het burgeradres in zijn woonplaats, zowel als zijn militaire adres noteren.

In de tweede plaats vraagt U misschien:

„Wordt er nog wat gedaan voor onze jongens, die hun garnizoen niet hebben in een plaats waar een Geref. Gemeente is? "

Inderdaad, die militairen, deze eenzamen, hebben de bijzondere aandacht. Zij verkeren menigmaal in een geheel Roomse of moderne omgeving bijv. (Bergen op Zoom, Breda, Venlo, Roermond, Alkmaar, Assen enz.) en er is geen plaatselijke gemeente, die hen onder haar opzicht neemt.

Liggen er nu meer militairen van de Geref. Gemeenten in zo'n garnizoensplaats, dan zorgt het L.V. ervoor, dat deze militairen een lijstje met alle namen krijgen van de militairen der Ger. Gem. aldaar, zodat ze in staat zijn, onderling contact te vormen, vriendschap te sluiten en als daartoe gelegenheid is bij elkander te komen om een preek te lezen op Zondag.

Voorts wordt getracht ook voor deze militairen een geschikt burgeradres te vinden, maar dat is meestal zeer moeilijk.

Ook ontvangen deze militairen lectuur, preken en goede boekjes, om ze enigszins het gemis te vergoeden van het opgaan naar Gods huis.

Ik meen U hiermede enig beeld gegeven te hebben van hetgeen gedaan wordt voor onze militairen in Nederland. Maar dan is er nog zoveel, dat niet met name genoemd kan worden: correspondentie met militaire autoriteiten, verzoekschriften, voorlichting, raad enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.