+ Meer informatie

THEOLOGIE IN KAMPEN

3 minuten leestijd

2004 is in Kampen een jubileumjaar: 150 jaar geleden is daar door de ‘afgescheiden’ kerken de theologische opleiding gevestigd. Rond de Vereniging in 1892 vielen de Chr. Geref. Kerken daarbuiten; na een begin in ‘s-Gravenhage kwam het tot ‘Apeldoorn’. Maar binnen de Geref. Kerken ging de predikantenopleiding in Kampen verder; heden ten dage is er zelfs (na de vrijmaking in 1944) sprake van twee theologische opleidingen. Ter gelegenheid van het jubileum zijn er verschillende festiviteiten in Kampen. Er is ook een jubileumboek van de pers gerold, en dat mag er wezen.

De redactie vertelt dat gekozen is voor een theologische reflectie tussen 1970–1990. In deze jaren is er een ‘vernieuwde bloei’ van de hogeschool/universiteit. Studentenaantallen nemen toe, het wetenschappelijke corps wordt uitgebreid. Dat is o.a. te danken aan de erkenning als wetenschappelijke opleiding door de overheid en de daarmee gepaard gaande subsidie (datzelfde traject hebben we ook in Apeldoorn meegemaakt). Voor deze reflectie is gekozen voor een ‘galerij met theologische portretten’. Daarvoor zijn meest die theologen gekozen die in de hierboven genoemde periode als hoogleraar hebben gediend.

De portretten die op deze wijze in dit boek prijken, maken dat het boek zich vlot laat lezen, maar ook dat men gegrepen wordt door de veranderingen binnen kerk en universiteit die gaandeweg al lezend aan de oppervlakte komen. Doordat de portretten o.a. een levensbeschrijving geven, veelal gepaard gaande met een persoonlijke theologische en kerkelijke vorming, worden de wortels van de ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. Om het kort door de bocht te zeggen: Abraham Kuijper is slechts in de schaduwen zichtbaar, maar des te meer ziet men Berkouwer, H.N. Ridderbos (ook zelf nog geportretteerd) en andere figuren die het theologisch beeld van de Geref. Kerken in de eerste helft van de 20e eeuw bepaalden. Maar vervolgens ziet men ook de ver-anderingen die zich meester maken van deze kerken. De gekozen periode is er één waarin een maatschappelijke omslag plaatsvond: de democratisering (die binnen de muren van het gebouw aan de Oudestraat veel spanningen gaven), de vragen rond bewapening, apartheid, confessionele trouw enz.

Al lezend voelt men dat de panelen schuiven; dat allerlei ontwikkelingen invloed hebben op de theologische overtuigingen en dat dit weer gevolgen heeft op de visie op het gezag van de Schrift, de trouw aan de confessie en het beeld dat de Geref. Kerken meer en meer gaan vertonen en dat principieel zo geheel anders is dan voor de tweede wereldoorlog. Meermalen wordt daar het trauma van de vrijmaking bij genoemd; een trauma dat een begrijpelijke vrees voor kerkelijke helderheid heeft veroorzaakt, maar dat als gevolg daarvan leidde tot een vergaande vrij(zinnig)heid. Men ziet daar dwars doorheen soms ook weer andere portretten (dat van K. Runia bijv.). Kortom: Een boek dat dringt tot reflectie.

J. van Gelderen en C. Houtman (red.), PROFIEL. Theologiebeoefening in Kampen 1970–1990. Uitg. Kok Kampen 2004, 422 blz, € 29,50

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.