+ Meer informatie

Van de redactie

2 minuten leestijd

1. Op de dag, waarop ons vorige nummer verscheen werden we opgebeld door een onzer lezers. Dat was naar aanleiding van de kaart, die bij dat nummer ingesloten was. Hij vertelde, dat hij helemaal voor een wekelijkse verschijmng van ons blad was. Dat hij belde had eigenlijk nog een andere reden. Hij was met genoegen op de ontmoetingsdag te Sliedrecht geweest. Het had hem goed gedaan zoveel mensen samen te vinden, die willen blijven bij de oude gereformeerde beginselen. Het smartte hem, dat onze administrateur telkens weer moest aandringen op de betaling van het abonnementsgeld. Dat kon hij met begrijpen, met in overeenstemming achten met liefde tot de beginselen. Laat men liever dubbel betalen. Dat is de zaak waard. Zo sprak hij. We geven dat door, in de hoop dat dit weerklank vindt en dat zij die de 9e jaargang nog met betaald hebben dat nu dadelijk doen. Dan behoeft onze administrateur geen enkele herinnering en geen enkele kwitantie te sturen. Wat zou hem dat tot blijdschap stemmen.

2. Onze lezers kunnen zich niet voorstellen hoeveel arbeid onze administrateur, br. Joh. van der Lee, voor ons blad vei richt. Hij doet dat met liefde en elke dag opnieuw is hij er mee bezig. Hij wordt bijgestaan door br. A. Beukers en diens echtgenote, ook woonachtig te Alphen aan den Rijn. In overeenstemming met de statuten van de stichting zijn de boeken en bescheiden weer nagezien. Alles is in beste orde bevonden. Een woord van dank aan dit drietal is wel op zijn plaats. We hopen van harte, dat de Heere aan hen krachten geeft om de arbeid op dezelfde wijze voort te zetten.

3. Er zijn al vele kaarten ingevuld teruggekomen Velen hebben beide vragen met ja beantwoord. Wij mogen verwachten, dat er bij de verschijning van dit nummer nog veel meer kaarten terug zijn Het is van belang, dat de commissie zoveel mogelijk antwooiden krijgt, om daaruit op te maken, wat er leeft onder de lezers omtrent de wenselijkheid van een wekelijkse verschijning von ons blad. Het is nu nog te vroeg om een conclusie te trekken. Mogen we op aller medewerking rekenen? Ieder antwoorde naar eigen inzicht met ja of neen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.