+ Meer informatie

Kerkelijk jeugdwerk verdient de voorkeur

Reactie oproep "het Profetisch Woord":

3 minuten leestijd

WAARDER — „De leer van H. J. Verwoerd uit Waarder en zijn kring "het Profetisch Woord" is bepaald niet voluit schriftuurlijk. Hij ontkent bijbelse noties, waarbij met name te denken valt aan het feit van zijn loochening van de eeuwige hellestraf. Onze jeugd doet er daarom goed aan niet naar door hem en zijn kring belegde bijeenkomsten te gaan". Zo reageren enkele predikanten uit de gereformeerde gezindte op de oproep aan in het bijzonder jongeren om in november een door "het Profetisch Woord" belegde bijeenkomst te bezoeken.

Zowel de predikanten P. Mulder (Gereformeerde Gemeenten), K. ten Klooster en P. de Vries (beiden Nederlands hervormd) als P. den Butter (christelijk gereformeerd) zeggen het oneens te zijn met zowel onderdelen van de inhoud van het zogenaamde "Profetisch Woord", als met het optreden van deze beweging.

In advertenties -tot en met de rubriek "Correspondentie en kennismaking" van het RD en in een brief aan kerkeraden roept het Profetisch Woord op tot bijwonen van haar bijeenkomst waar ook ds. J. den Admirant, hervormd predikant te Hollandscheveld, spreekt. In een persoonlijk schrijven aan kerkeraden klaagt Verwoerd erover dat zijn boodschap in diskrediet wordt gebracht. Hij klaagt ook dat zijn bewering dat hij de ware Boodschap brengt niet aanvaard wordt.

Als Mozes

Vervolgens wijst Verwoerd er op dat hij de laatste weken bijzonder door God en Zijn Geest, door het Woord, gewezen is op zijn „hoge roeping. Hij heeft mij vanaf mijn jeugd teruggeleid langs alle plaatsen waar Hij tot mij heeft gesproken". Verwoerd schrijft dan dat God hem raad gaf en geleidelijk het profetisch Woord onthulde. Hij vergelijkt zich in zijn geloofsbeleving met Mozes: „Net als Mozes: ziende de Onzienlijke". Hij roept predikanten op aan de bijeenkomst bekendheid te geven: „Als u had gezien wat God mij liet zien, wat komen gaat, dan zou gij niet kunnen zwijgen", zo verwijst hij indirect naar zijn toekomstvisie.

Verwoerd verklaarde eerder in een interview onder andere dat hij meer licht ontvangen heeft in bepaalde leerstukken dan bij voorbeeld de samenstellers van de Drie Formulieren van Enigheid of dan Calvijn. Hij verwerpt de eeuwige duur van de hellestraf. Die straf zou volgens hem vanwege het „vuurkarakter" -hout en kolen branden ook tijdelijk— van beperkte duur zijn.

Dopers

Ds. P. Mulder zegt dat het een mens niets baat als hij tot in details de leer der toekomst zou doorgronden maar schade zou lijden aan de ziel. Ook vindt hij dat jongeren het beste zich kunnen houden aan Schrift en belijdenis en het kerkelijk jeugdwerk bezoeken, waar men ook met vragen terecht kan. Ds. De Vries meent dat door de zeer verwarde visie van Verwoerd op de eindtijd de vragen met betrekking tot de persoonlijke bekering op de achtergrond raken.

Ds. Ten Klooster wijst op de sterke vereenzelviging door Verwoerd van „onze zaak en Gods zaak" en zegt dat Verwoerds beroep op het inwendig licht klassiek dopers en dweperig is, „terwijl de geschiedenis in dezen veel ontsporingen laat zien, die ons ook naar het "Profetisch Woord" toe uiterst terughoudend doen zijn".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.