+ Meer informatie

Ministerraad erkent Baltische staten

Overleg over diplomatieke betrekkingen

5 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad heeft gisteren formeel besloten de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen te erkennen. Dit besluit volgt op de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap dinsdag, waarin werd besloten dat de EG-Ianden tot erkenning zouden overgaan.

Met de drie staten zullen diplomatieke betrekkingen worden aangegaan, aldus een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er wordt nog over overlegd in welke vorm dat zal gebeuren, aldus een woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken.

De erkenning van de Baltische staten vormt „gezien de bijzondere historische en internationaal-rechtelijke positie van deze staten" geen precedent voor erkenning van andere delen van de Sowjet-Unie die zich onafhankelijk hebben verklaard of dit nog zullen doen. Evenmin vormt zij een precedent voor erkenning van eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van delen van andere Europese naties, aldus de verklaring van de ministerraad .; Daarmee wordt, gedoeld op

„De val van een wereldrijk", „Een wereldrijk stort in" en nog wat variaties op het thema dat de aandacht van de wereld sinds begin vorige week gevangen houdt. De covers van de weekbladen zijn onderling inwisselbaar. Toch kiezen ze na de omslag eensgezind voor de wao. Vrij Nederland ziet verband: „Ginds tobben ze met de mummie van Lenin en hier met de mummie van de wao".

„Met de dag wordt duidelijker dat de greep op de macht Gorbatsjov is ontglipt", schrijft Elsevier. „In het verleden voltrokken de zuiveringen van de partij zich steevast volgens hetzelfde scenario: de grote leider liet de zondaars openlijk schuld bekennen en besliste als een Romeinse imperator met een handgebaar over leven en dood. Nog in 1987 moest Bons Jeltsin voor het front van de partij-eUte op die manier boete doen. Het tij is gekeerd, het volk heeft zich de rol van keizer aangemeten. (...) Een mea culpa voldoet niet meer, moest Gorbatsjov ervaren".

HP/De Tijd schrijft dat Gorbatsjovs grootste verdienste misschien is dat hij erin is geslaagd de coup tot nu toe uit te stellen. Volgens Elsevier zal echter het geheim achter de mislukte coup door Gorbatsjov worden meegenomen in zijn graf.

Verscheurd hart

Alle aandacht rond de afgewende kabinetscrisis gaat naar vice-premier Kok, in zijn moeilijk te spelen dubbelrol als minister van financiën en partijleider van de PvdA, De bladen wedijveren in hun poging de oud-vakbondsman zielkundig te ontleden. VN: „Wim heeft last van een verscheurd rood hart. (...) De vakbondsvoorman die in 1982 op de schouders werd gehesen omdat hij het verzet tegen de 'asociale' ziektewet van Den Uyl en Dales belichaamde, zit nu aan de andere kant van de tafel. Hij neemt nu verdergaande maatregelen dan hij toen bestreed. Hij krijgt nu van zijn vroegere strijdmakkers verwijten als „je verkoopt je beginselen" en „je vermoordt de sociale zekerheid" te incasseren. Dat tergt Wim Kok, het maakt hem onzeker".

Ook HP/De Tijd wrijft zout in de wonden die Kok de afgelopen weken opliep. „Aanvankelijk was het nota bene Wim Kok zelf die het hardst riep dat dit een „evenwichtig en sociaal verdedigbaar" voorstel was. Nog geen 48 uur later, toen de eerste neerkenning van de Joegoslavische deelrepublieken Kroatië en Slovenië. i Nederland en Spanje zijn de enige twee EG-Ianden die de annexatie in 1940 van de Baltische republieken door de Sowjet-Unie hebben erkend. Nederland knoopte pas in 1942, toen de Sowjet-Unie bondgenoot was in de strijd tegen Duitsland, diplomatieke betrekkingen met Moskou aan zonder enig voorbehoud te maken over de Baltische landen.

Onderhandelingen

In haar verklaring zegt de regering thans blij te zijn dat de Baltische staten wederom zijn opge*omen in de gemeenschap van Europese naties. De regering hoopt dat „de nog uitstaande zaken die voortvloeien uit het feit dat de drie landen meer dan vijftig jaar deel hebben uitgemaakt van de Sowjet-Unie door alle partijen door middel van constructieve onderhandelingen zullen worden opgelost". De regering spreekt er haar vertrouwen over uit dat de Baltische staten de weg zullen kiezen van een pluriforme democratie, een marktgerichte economie en respect voor de rechten van de mens. KOK Foto RD gatieve reacties uit de samenleving werden opgetekend, begonnen de sociaal-democraten al te „glijen". Eerst fractieleider Thijs Wöltgens, meteen daarna Kok zelf. Na weken van maatschappelijk protest en gekmakend geruzie in de eigen gelederen kondigde PvdA-leider Kok toen maar aan het wao-voorstel te ontdoen van de scherpste kantjes".

Elsevier sluit aan in het 'reqiuem' voor Kok en de zijnen: „Even leek Kok de doortastende leider, die zijn partij zo graag in hem wil zien. Maar in de weken na het kabinetsbesluit werd zijn standvastigheid langzaam maar zeker vermorzeld. (...) De twijfel sloeg om in angst".

Verzoening

„In orthodoxe kringen wordt de gang naar de wereldlijke rechter als een blamage ervaren. Zeker wanneer de tegenpartij een geloofsgenoot is. De kersverse Vereniging Christen-Juristen voor Conflictoplossing wil een alternatief bieden: verzoening tussen beide partijen". Elsevier tekent op dat ongeveer tachtig geïnteresseerden zich hebben gemeld, onder wie advocaten, officieren van Justitie en rechters. „Doelgroep is ruwweg de EOachterban, een brede waaier van gezindten". Pé Bouwman van advocatenkantoor Bouwman en Rhodius in Utrecht schiet op de vraag of de dominee niet de aangewezen persoon is om een conflict tussen twee gemeenteleden op te lossen in de lach. „Een dominee is een theoloog, geen jurist. Wij leveren geen broddelwerk. Wat de vereniging op papier zet, moet ju

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.