+ Meer informatie

OVERDENKINGEN

2 minuten leestijd

Jod. van Lodenstein, OVERDENKINGEN, Dagelijkse meditaties over hel gehele jaar 1659, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. J.H. van de Bank met medewerking van dr. C. van de Ketterij, 396 biz., Den Hertog B.V., Houten 1991.

Van de Bank was de gelukkige vinder van een handschrift van Jod. van Lodenstein, waarin de bovengenoemde meditaties waren beschreven. Al was het dan niet eigenhandig door Van Lodenstein geschreven, het manuscript stamde toch wel uit het begin van de vorige eeuw. Ook zijn er al delen van in druk verschenen, maar een volledige uitgave was totnutoe achterwege gebleven. Van de Bank is met deze uitgave zeer zorgvuldig en wetenschappelijk verantwoord te werk gegaan en heeft daarvoor de nodige expertise erbij betrokken. Het resultaat is er dan ook naar. Dat blijkt allereerst uit de nauwkeurige armotatie van de tekst, waardoor het mogelijk is geworden om enerzijds de oorspronkelijke tekst integraal op te nemen, terwijl anderzijds door de vele aantekeningen en verhelderingen voor de lezer het geheel zeer toegankelijk is geworden. Interessant is ook het voorwoord van Van de Bank, waarin hij allerlei historische gegevens aanreikt, die niet alleen de tekst van de meditaties verstaanbaarder maken, maar ook de context aangeven, waarin zij zijn geschreven. Zo wordt het b.v. duidelijk waarom Van Lodenstein in een aanzienlijk deel van zijn meditaties schrijft over de verhouding tussen kerk en overheid. Wij zouden denken, dat dit een thema is, dat zich toch niet allereerst voor een 'dagboek' leent, zeker niet geschreven door de mystieke schrijver als Van Lodenstein was. Maar het verrassende ervan is juist, dat hieruit blijkt, dat de 'mysticus' Van Lodenstein kennelijk geen wereldvreemd mens is geweest, maar met zijn vrome overdenkingen midden in zijn tijd en zijn wereld stond. Trouwens, wanneer wij deze meditaties lezen, worden wij getroffen door het feit, hoezeer Van Lodenstein het 'aardse' en het 'geestelijke' juist heeft weten te verbinden. Want hij schrijft over de overheid in haar relatie tot de kerk zeer concreet, maar tegelijk ook zeer geestelijk. En dat maakt het juist zo boeiend. Terwijl het tegelijk feilloos aangeeft, waarom het in de Nadere Reformatie ten diepste ging.

Zo heeft Van de Bank ons dus een waardevolle wetenschappelijke en tegelijk volop kerkelijk-geestelijke dienst bewezen. De uitgave zelf is fraai en degelijk. Het aanschaffen is ze in menig opzicht meer dan waard.

G.

C.G.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.