+ Meer informatie

Mogelijkheden én moeilijkheden

3 minuten leestijd

Iii het geval van Sjaak is van dit alles geen sprake. Hy wil varen en er is niemand, die hem van deze keuze kan afbrengen. Wat kan Sjaak nu gaan doen? Hy zou (na het volgen van de verplichte schooljaren) direkt kunnen gaan varen. Het is voor Sjaak evenwel beter om eerst een goede „onderbouw" op te doen door middel van het volgen van onderwas op een school voor de Ryn-, binnenen kustvaart. In Amsterdam staat zo'n school: de „Orai^e-Nassau school" op protestants christeiyke grondslag.

Het onderwijs dat aan deze school wordt gegeven sluit aan op het basisonderwijs. Onder bepaalde voorwaarden (o.m. gezondterwijl men nu over 8 grote schepen beschikt. De rederij laat steeds grotere coasters bouwen, waardoor het aantal arbeidsplaatsen terugloopt.

Als Sjaak by een dergelijk bedryf zou gaan varen komt hy voor dezelfde problemen te staan als by een redery voor de binnenvaart. De kustvaarders varen niet alleen op zondag, maar er wordt op deze dag ook geladen en gelost. Het spreekt voor zich, dat de gehele bemanning bij dit werk wordt ingezet.

TANKREDERIJ

Dezelfde bezwaren spelen ook, als Sjaak solliciteert bij een scheepvaartbedrijf met coasters voor het vervoer van olieprodukten. Zeker voor zo'n intensief bedrijf als de tankvaart geldt het: tijd is geld. Bij aankomst wordt de chemicaliënt-anker snel geladen en/of gelost. De tanks worden schoongemaakt en de coaster is weer gereed voor vertrek. Dit gaat steeds weer door, week in week uit.

Ook'op zondag worden de tankers geladen en gelost. Het schoonmaken van de tanks — een zeer omvangrijk en nauwkeurig karwei, waarbij de gehele bemanning wordt ingezet — gaat gewoon door. Mensen met principiële bezwaren tegen zondagsarbeid kan men er niet gebruiken. Dus kan Sjaak niet naar een coaster? Ook deze vraag kunnen we, gelukkig maar, ontkennend beantwoorden. In het ou,J)roTnen van verre landen" dejaarsnummer publiceerden we een verhaal over de coaster „Douwe S" van van dé heer Steenstra uit Kampen. Met kapitein Steenstra zijn er nog verscheidene eigenaren van coasters, die de zondag eerbiedigen.

TOEKOMST
Neem bijvoorbeeld de fa. C. Kornet en Zn. te Werkendam. Dit bedryf heeft vier kustvaarders; drie schepen varen veel op de Belgische kust en de vierde dikwyls op de route Delfzyi-Hamburg. „We hebben goede ervaringen met de jongens die we er aan boord hebben", zegt de heer A. Kornet. Ze worden eigeniyk als familieleden aan boord opgenomen.

Voor jongens die hun best doen ziet Kornet wel toekomst in de kustvaart. Ze kunnen zich met de in de praktijk opgedane ervaring omhoog werken. Na een aantal jaren kunnen ze als dispensatiestuurman op een coaster gaan varen. De wil om vooruit te komen moet echter wel aanwezig zijn.

We zien dus dat Sjaak in ieder geval zijn zin kan krijgen. Ook voor onze mensen Ifgj gen er mogelijkheden in de binnen- en kustvaart. £ Jongens, die graag meer willen wetefi over een baan in de scheepvaart kunnen schrijven naar: Reformatorisch Dagblad, Postbus 670, Apeldoorn. Afdeling scheepvaartredactie. SI&

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.