+ Meer informatie

Reinigingsrechten Gouda fors hoger

1 minuut leestijd

GOUDA — De reinigingsrechten in ' Gouda zullen de komende jaren sterker stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Uitgaande van het feit dat de reinigingsrechten kostendekkend moe-1 ten blijven, berekent men dat de stij-1 ging zal oplopen tot 26 procent in 1993. Dit valt op te maken uit een ge- ; meentelijke kadernota, waarin het college zijn wensen en verwachtingen \ voor de komende jaren uiteenzet.

Voor een deel is de stijging te ver- | klaren door de invoering van het 1 mini-containersysteem, waarmee het • gemeentebestuur nog dit jaar wil starten. Ook de kwantitatieve toename S van het vuilaanbod is een kostenver- d hogende factor. De kadernota noemt : verder als oorzaken: toenemende rentelasten en een herziene kostenraming voor de inzameling van klein chemisch afval.

Concreet betekent het dat de ' Goudse burgers volgend jaar geen '' 9,25 procent, maar 13,25 extra aan ~ reinigingsrechten kwijt zijn en het jaar daarop geen 18 maar 20,5 procent. Bij deze percentages is nog | geen rekening gehouden met inflatie- I effecten en loon- en prijsstijgingen.

De verhoging van de rioolrechten in 1991 en volgende jaren is nog on- | bekend. Deze is afhankelijk van de i omvang en de fasering van het nog ,, vast te stellen renovatieplan voor het • rioleringstelsel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.