+ Meer informatie

Rechtvaardiging

2 minuten leestijd

Er zijn vier verschillende werken der genade in ieder kind van God: zijn vereniging met Christus. zijn aanneming tot kind, de rechtvaardigmaking en de bekering, en deze vier worden alle op één ogenblik gewrocht. Wat aangaat de tijdsorde, gaat geen van beide de ander vooraf of na; en toch, ten aanzien van de orde der natuur, gaat de vereniging met Christus, de rechtvaardigmaking en aanneming tot kind vooraf aan de inwendige bekering van een zondaar, aangezien die een vrucht en uitwerking van die alle is. Hieruit volgt noodzakelijk, dat een zondaar in de allereerste daad van zijn bekering gerechtvaardigd, tot een kind Gods aangenomen, en het geestelijke lichaam van Christus ingelijfd wordt. (...) Van deze zaak schijnt ook David te spreken in de 32e Psalm: Ik zeide (dat is: ik nam voor en dacht bij mijzelf), ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. (...) Gregorius zegt op deze Psalm: Merkt op. hoe haastig de vergeving komt en hoe groot de lof van Gods barmhartigheid is; daarin, dat de vergeving komt tegelijk met de begeerte naar de belijdenis, en dat de vergeving tot het hart komt, eer de belijdenis in woorden losbreekt.
W. Perkins ("Mosterdzaadje")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.