+ Meer informatie

DE TWEEDE JAARGANG

2 minuten leestijd

Het is door 's Heeren goedertierenheden, dat het eerste nummer van de tweede jaargang van ons geliefd blad „DANIËL" voor ons ligt.

Wie had zulks kunnen denken? Met hoeveel bezwaren zijn wij begonnen met het uitgeven van de eerste jaargang! Waren daar geen redenen voor? Was onze kracht niet zeer gering? En hoeveel moeilijkheden moesten overwonnen worden? Werkelijk! met het oog' daarop past een woord van ootmoedige dank en mogen wij wel oprichten een steen ter gedachtenis, waarin gebeiteld staat: „Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen".

Niet ons, maar Hern, alleen de ere'. Hoe blijkt het, dat ons blad voorziet in een grote behoefte van ons opkomend geslacht. Door ons blad werd veel contact gemaakt, vooral ook met hen, die in Indië zijn en de vele brieven, die wij dagelijks vanuit die gewesten ontvangen getuigen ervan welk een plaats ook daar „DANIËL" heeft mogen verkrijgen. Op aajngename wijze mag de Redactie met de medewerkers steeds samenwerken. Er wordt geen eigen belang of persoonlijk voordeel gezocht, maar slechts getracht om in alle eenvoud iets voor elkander te mogen doen. Dat zulks bestendigd mag blijven en de Heere ons bij de voortduur kracht en lust en wijsheid schenke om deze arbeid te mogen voortzetten opdat ook de tweede jaargang van „DANIËL" tot zegen van velen moge gesteld worden en des Heeren Naam er door verheerlijkt worde.

DE REDACTIE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.