+ Meer informatie

VBOK verwacht toename abortus

Snelle groei van vereniging

3 minuten leestijd

UTRECHT — Met het wetsontwerp dat in de Eerste kamer is aangenomen krijgt doden wettelijk erkenning. Dat is uniek in deze eeuw. Ik verwacht dat door deze wet het aborteren zal toenemen. ledere voorziening schept z'n nieuwe klanten. We zullen in de toekomst actie ondernemen om de wet weer veranderd te krijgen. Aldus drs. H. J. Ogilvie, waarnemend voorzitter van de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK) zaterdag tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.

Een derde maatschappelijk werkster is hard nodig om de groeiende hulpverlening te kunnen verrichten. Het aantal leden van de VBOK stijgt heel snel. Dezer dagen verwachtte men het twintigduizendste lid te noteren. Eind 1979 bedroeg het ledental tienduizend, eind 1980 zestienduizend. De VBOK hoopt dit jaar de vijfentwintigduizend leden te halen.

Groei
Ik denk, aldus drs. Ogilvie, dat wij absoluut en relatief de snelstgroeiende vereniging zijn. Secretaris dr. Th. A. M. van der Horst waarschuwde echter voor de zelfvoldaanheid van het succes. We zijn praktisch nog niet veel verder gekomen dan een eerste aanzet tot bestrijding van het kwaad van abortus provocatus.

De VBOK, aldus drs. Ogilvie, staat open voor samenwerking met de Stichting Schuilplaats uit Apeldoorn waar dat mogelijk is. Men hoopt op toenadering.

Penningmeester mevr. I. M. Faure-Brenninkmeijer kon melding maken van gezonde financiën. In plaats van het begrote tekort van honderdduizend gulden over 1980 sloot de VBOK af met een voordelig saldo van ruim vijfhonderdduizend gulden. Bijdragen en giften stegen over 1980 met honderdduizenden guldens.

Subsidie
Waarnemend voorzitter Ogilvie die de vergadering leidde (hoewel voorzitter mr. P. W. Smits wel aanwezig was) moest meedelen dat drs. Boersema, vorig jaar in het bestuur gekozen, al spoedig meedeelde geen tijd meer te hebben terwijl mevr. Puttenstein aftrad omdat zij zich in de beleidslijn niet kon vinden. Dr. Th. A. M. van der Horst wordt secretaris-af. De mutaties wijzen op enerzijds conflicten en anderzijds groeistuipen, aldus Ogilvie.

Drs. K. F. Gunning zette uiteen dat het toekennen van overheidssubsidie van ongeveer honderdvijftigduizend gulden binnen het bestuur een enorme discussie had veroorzaakt. Aan deze subsidie was de voorwaarde verbonden dat aan de hulpvragende vrouwen die bijvoorbeeld ongewenst zwanger zijn het standpunt van de VBOK (dat abortus ziet als moord) niet mag worden opgedrongen. Onze visie is geen bepaald standpunt, maar wetenschappelijke informatie. Hij meende dat men de subsidie ondanks de voorwaarde best kan aanpakken.

Toelichting
De meerderheid van het bestuur werd daarin gesterkt toen op de vraag om nadere toelichting aan het ministerie van CRM het antwoord kwam: of uw beleid beantwoordt aan de voorwaarde wil ik beoordelen aan de feiten.

Dr. Van der Horst echter zei namens de minderheid van het bestuur dat het juist de plicht is van de hulpverleners de hulpvrager tot inzicht en overtuiging te brengen dat abortus provocatus doden is. De voorwaarde van CRM is in strijd met de doelstelling van de VBOK, aldus Van der Horst. Als wij deze subsidie aanvaarden zouden tegenstanders kunnen zeggen: ze zijn toch niet zo principieel als het lijkt.

Mr. Smits huldigde dezelfde visie als Van der Horst. De bewindsvrouwe wil dat onze hulpverlening neutraal is, maar dat kan niet.

De meerderheid van het bestuur heeft reeds besloten de subsidie te aanvaarden onder voorbehoud dat de ledenvergadering dat niet zou afkeuren. De meerderheid van de aanwezige leden stemde in met het accepteren van de subsidie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.