+ Meer informatie

Conferentie medische ethiek te Lunteren

1 minuut leestijd

De Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op G.G. beleggen samen een conferentie over medische ethiek. Van de gelegenheid zich voor deze conferentie reeds nu op te geven en vragen, voorstellen en suggesties in te dienen heeft menigeen gebruik gemaakt.
In principe hebben de heren K. F. Gunning, arts te Rotterdam, prof. dr. G. A. Lindeboom, hoogleraar aan de VU te Amsterdam, prof. dr. W. H. Velema, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool der Chr Geref.Kerken te Apeldoorn en mevr. M. M. Plomp-Van Harmelen, chirurge te Utrecht, toegezegd aan de conferentie hun medewerking te verlenen.
De conferentie zal gehouden worden in „De Blije Werelt" te Lunteren en ƒ 15,— per persoon kosten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.