+ Meer informatie

Roomse universiteiten

2 minuten leestijd

In de 13e eeuw kreeg het woord universiteit steeds meer een kerkelijke waarde doordat de betekenis van de universiteit voor de kerk toen snel groter werd.

De Roomse kerk maakte in de 13e eeuw een periode door waarin haar macht snel toenam. Dat lag o.a. aan de bekwame wijze waarop de scholastiek, de roomse theologie uit die tijd werd ontwikkeld, vooral door geleerden uit de kringen van de dominicanen en franciscanen. Scholastiek is afgeleid van het Griekse scholè, d.w.z. school. Scholasticus (geleerde) eveneens, verder nog scholastikaat, een naam van sommige seminaria.

De pausen begrepen dat het vooral nodig was professoren te benoemen aan de snel in aanzien winnende universiteiten. Want dat waren, in tegenstelling tot de „scholen", neutrale instellingen en het was dus van groot belang daar de kerkelijke invloed te vergroten.

Omdat de dominicanen en franciscanen bedelorden zijn, hadden de dominicaan Thomas van Aquino en de franciscaan Duns Scotus eigenlijk geen tijd om professor te zijn, want ze moesten bedelen en dat kost veel tijd. Daarom kregen ze van de paus dispensatie. Thomas van Aquino, de grootste theoloog van de Middeleeuwen, doceerde te Parijs en Duns Scotus eerst in Oxford en daarna in Keulen en Parijs.

Thomas, Duns Scotus en hun minder beroemde collega's beperkten zich niet tot de theologie, ze bestudeerden ook de wijsbegeerte en trachtten een christelijke levensbeschouwing te creëren door het combineren van christelijke en heidense bronnen. Vooral Thomas van Aquino behaalde op dit gebied goede resultaten.

Bij het standpunt van de scholastici behoort ook dat de theologie alle andere wetenschappen, in het bijzonder de wijsbegeerte, behoort te overheersen. De andere wetenschappen hebben slechts een dienende functie. (Mannen zoals Calvijn en Voetius hebben min of meer hetzelfde gedacht.) Daarom kwam in de 13e eeuw, toen alle geleerden Latijn spraken, de zinspreuk op:

Philosophia Ancilla Theologiae: De Wijsbegeerte is de dienstmaagd der Godgeleerdheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.