+ Meer informatie

Kamer ziet niets in onderzoek Abortuswet

Geen steun voor wensen SGP, GPV en RPF

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links stemmen in met het voorstel van staatssecretaris Simons van volksgezondheid om de separate rapportage over de Wet Afbreking Zwangerschap (waz) onder te brengen in het jaarverslag van de hoofdinspecteur van de volksgezondheid. Dezelfde fracties vinden het niet juist de waz aan een grondige evaluatie te onderwerpen. De fracties van SGP, GPV en RPF hadden daarom gevraagd.

Een ruime meerderheid in de Kamer is redelijk tot zeer tevreden over de werking van de Nederlandse abortuswetgeving. Aan een evaluatie hebben de meeste fracties geen behoefte, „omdat in Nederland maar weinig wetgeving zo goed wordt gecontroleerd als juist de de waz", zo vertolkte mevrouw Terpstra van de VVD-fractie het gevoelen van de meerderheid.

Mevrouw Haas-Berger van de PvdA-fractie liet zich in lovende bewoordingen uit over de werking van de WAZ. Zij stemde in 1981 tegen het wetsvoorstel. Maar zij verklaarde gisteren dat haar fractie heeft vastgesteld dat de in de Wet vastgelegde bedenkingstermijn van vijf dagen in de praktijk geen problemen geeft bij vrouwen die hebben gekozen voor een abortus provocatus. Samen met haar D66-collega Kohnstamm stond zij stil bij het feit dat nergens in de wereld zwangerschapsafbreking zo weinig voorkomt als in Nederland. Beiden zien dat als een bewijs van de goede werking van de waz, een wet die zij zien als „een noodzakelijk kwaad".

GPV-evaluatie

Alle fracties, behoudens het CDA, besteedden tijdens de bespreking van de rapportage over 1987 en 1988 veel aandacht aan de evaluatie van de waz die de GPV-kamerleden Schutte en Van Middelkoop dit voorjaar hebben gepresenteerd. De GPV-fractie bepleit in deze nota evaluatie van de WAZ met het oog op allerlei nieuwe ontwikkelingen waarmee de wetgever tien jaar geleden geen rekening heeft gehouden.

Van Middelkoop heeft in zijn bijdrage aan het overleg met staatssecretaris Simons aangedrongen op evaluatie met het oog op de komst van de abortuspil en wettelijke leemten rond overtijdbehandeling, erfelijkheidsonderzoek en het omgaan met foetaal weefsel. Hij versterkte zijn pleidooi voor evaluatie met een beroep op de conclusie van de commissie-Deetman, die een systematische wetsevaluatie voorstaat. In zijn optiek zou de waz zich uitstekend lenen voor zo'n evaluatie.

De woordvoerders van de niet-christelijke fracties hebben fundamentele kritiek geuit op deze stellingname. Zij hebben er allen op gewezen dat de GPV-fractie zich ten onrechte bedient van het middel van wetsevaluatie teneinde de WAZ ter discussie te stellen. Kohnstamm: „Eigenlijk zegt u: Wij willen deze wet niet meer. Dat is uw goed recht. Maar dan gebruikt u het middel van wetsevaluatie voor een verkeerd doel. U kunt dan beter een initiatief-wetsontwerp indienen. Dat is zuiverder".

Zowel Kohnstamm van D66, mevrouw Haas-Berger van de PvdA, mevrouw Beckers van Groen Links, mevrouw Terpstra van de VVD als de staatssecretaris zelf hebben de kleine christelijke fracties gewezen op het feit dat evaluatie van de waz op dit moment niet opportuun is. „De abortuspil is er nog niet. Daarover valt dus niets te evalueren. Overtijdbehandeling is al heel goed geregeld. Wil je daarvoor ook een wachttermijn van vijf dagen, dan is het geen overtijdbehandeling meer. Het omgaan met foetaal weefsel hoort niet in de waz thuis, maar in de Wet op de medische experimenten. De waz is bovendien een moeilijk stuk compromis-wetgeving. We moeten daar niet aan gaan trekken", zo vatte staatssecretaris Simons het gevoelen van de meerderheid samen.

Demagogisch

De bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om zijn ongenoegen uit te spreken over het feit dat pro-life-organisaties in hun publikaties begrippen als „eugenetica" en „eugenetische manipulatie" hanteren. „Ik proef een demagogische ondertoon. Ik prefereer daarom een neutralere term. Erfelijkheidsonderzoek en prenatale diagnostiek hebben niets te maken met verbetering van de menselijke soort. Dit soort onderzoek is gericht op het voorkomen van menselijk leed. Ik vind het beledigend taalgebruik voor de mensen die zich aan dergelijk onderzoek hebben onderworpen", zo sprak Simons.

Zie verder pag. 3: "SGP teleurgesteld over houding Kamer".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.