+ Meer informatie

Recensies

3 minuten leestijd

Willem van der Horst, Handboek voor pastors. Uitgeverij Buiten en Schipperheijn, Amsterdam 2015, 176 blz., € 17,90. ISBN 978-90-5881-798-3.

Dit is deel 9 in de reeks “Werken in de kerk”. Een boek dat ik graag aanbeveel. Een praktische en bruikbare handleiding voor ieder die hoe ook maar in pastoraal werk betrokken is, dus zeker niet alleen voor predikanten geschreven. Ouderlingen en pastoraal medewerkers in onze kerken zullen er zeker mee gediend zijn. Het is geschreven in een vlotte en prettig leesbare stijl. De layout is aangenaam, een niet onbelangrijk aspect. Na een algemeen deel over het het begrip pastoraat als zodanig, volgen delen over de persoonlijkheid van de pastor, pastorale vaardigheden, een top vijf van pastorale vragen, enkele specifieke pastorale problematieken en tenslotte een reeks bijlagen: overzichtjes en schema’s van uiteenlopende aard, maar steeds nuttig en goed hanteerbaar. Wat ik miste: enige specifieke aandacht voor zin en praktijk van het huisbezoek, dat nog altijd hoog aangeschreven staat in het gros van onze gemeenten als pastorale structuur. Wat mij stoorde waren enkele “d” en/of “t” fouten (zo op blz. 26 r. 12 v.b. en blz 141 laatste regel), maar misschien ben ik een pietlut.

Edjan Westerman, de Messias leren, Israël en de volken – Gods weg nieuw leren lezen. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015, 416 blz., € 29,90. ISBN 978-90-239-70439.

In dit boek wordt betoogd dat de Kerk vrijwel vanaf haar ontstaan voorbijgegaan is aan de blijvende bijzondere positie van het volk Israël in schepping en herschepping. Te lang heeft de Kerk Israël slechts gezien als de bedding waaruit de Christus moest voortkomen, de wieg die daarna afgedankt kon worden. Westerman (emeritus-predikant PKN, laatstelijk in Hervormde Dorpskerk Aalsmeer) is met rabbijn Rashi echter van mening dat in de term “in den beginne” (Gen. 1: 1) al besloten ligt dat de Schepper de kosmos geschapen heeft terwille van ‘de heilige Leer’ en terwille van Israël. Dit uitgangspunt bepaalt de gedachtegang van het hele verdere boek, maar is wel een zwak fundament. Zowel uit exegetisch als dogmatisch oogpunt zijn er grote vragen bij te stellen. Overigens biedt deze zeer toegankelijk en met veel kennis van zaken geschreven bijbels-theologische studie een indrukwekkende blik op de heilsgeschiedenis, waarin de gang van Gods volk door de eeuwen heen op de voet gevolgd wordt op de eindtijd toe. Het betoog wordt ondersteund met een uitstekend notenapparaat, zodat je steeds weet waar Westerman zich op baseert. De blijvende betekenis van Gods uitverkoren volk Israël temidden van de andere volkeren tot in het eschaton wordt met tal van argumenten naar voren gehaald.
Boeiend, maar speculatief is de visie op het tegenwoordige koningschap van Messias Jezus als een ‘Hebron-koningschap”. Tenslotte: het boek krijgt voor ons als christelijk gereformeerden stellig meerwaarde wanneer we weten dat meegelezen is en feedback gegeven is door o.m. ds. Aart Brons, Israëlconsulent in Jeruzalem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.