+ Meer informatie

Meer werkdruk Haagse poKtie door Golfcrisis

Hoofdcommissaris Brand ia nieuwjaarstoespraak:

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — „Met de toename van de spanning in de wereld zal de werkdrulc op liet Haagse politieItorps, dat tot taak lieeft de ambassades te beveiligen, sterk toenemen. In overleg met het ministerie van binnenlandse zaken zal worden bezien of daarbij minder gekwalificeerd personeel kan worden ingeschakeld". Dat stelde de Haagse hoofdcommissaris J. L. Brand vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Behalve de noodzaalc tot extra inzet voor de beveiliging van ambassades verwaclit Brand wegens diezelfde spanning in de wereld een toename van demonstraties door mensen die hun onvrede daarover willen uiten.

Het afgelopen jaar had het Haagse politiekorps, dat kampt met een tekort van 20Ü executieve politiemensen, haar handen reeds vol aan de beveiliging van Spaanse objecten in verband met bomaanslagen, de ongeregeldheden bij de demonstratie van Molukkers op 25 april, waarbij 28 politiemensen gewond raakten, en de acties van de akkerbouwers.

Volgens Brand moet het personeelstekort, dat naar zijn idee is ontstaan door landelijke maatregelen zoals het vervroegd uitreden van 57-jarigen en de sterkte-herverdeling die korpsen in de Randstad benadeelde, zo snel mogelijk worden weggewerkt, wil het Haagse korps de werkdruk in 1991 aankunnen. Daartoe zullen 145 afgestudeerden en 30 ex-marechaussees worden aangenomen.

Openstellen grenzen
Behalve een extra belasting wegens de bewakingstaak en demonstraties verwacht Brand dat de jongeren en de horeca extra aandacht van de politiezorg zullen vergen. Met het openstellen van de grenzen zal daarnaast extra aandacht moeten worden gegeven aan de georganiseerde criminaliteit, meent Brand. De ontspanning in de Oost-Westverhouding en de ontwikkelingen in het Oostblok zullen volgens de hoofdcommissaris extra druk op de vreemdelingendiensten leggen.

„In dit verband past een humanitair en rechtvaardig beleid", stelde Brand. „Vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel zullen sneller dan voorheen uitgezet dienen te worden ". waarmee hij zich schaarde achter het door staatssecretaris Kosto van justitie verkondigde standpunt.

Volgens Brand is dat met de huidige capaciteit van de vreemdelingendiensten echter niet mogelijk. „Voor een effectieve uitvoering van dergelijk beleid zal de rijksoverheid bereid moeten zijn extra capaciteit ter beschikking te stellen", aldus Brand.

Politiewet

Ook het voorontwerp van de Politiewet werd door Brand bekritiseerd. Hij meent dat het gezag en het beheer van de regionale korpsen in de nieuwe wet niet duidelijk gescheiden zijn. Het beheer van het korps -verdeling en besteding van middelen— hoort naar zijn mening dienstbaar te zijn aan het gezag.

De coördinatie van alle politiewerkzaamheden in de regio moet volgens Brand bij de regionale korpschef liggen. In de nieuwe bevelstructuur zal de Koninklijke Marechaussee, die waar nodig bijstand aan de politie biedt, echter naast de politie worden gezet. Een onwenselijke situatie, aldus de toekomstige korpschef van regio Haaglanden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.