+ Meer informatie

Opening installatie kalvergierzuivering

„Project grote stap voorwaarts"

2 minuten leestijd

ELSPEET — "D)e ingebruikneming van de nieuwe kalvergierzuiveringsinstallatie is een geweldige stap voorwaarts op de weg naar een structurele oplossing van de mestproblematiek op de Veluwe. Ik plaats daarbij direct de kanttekening, dat zeker op het terrein van de verwerking van het na zuivering resterende slib nog veel onderzoek verricht moet worden voor een oplossing op langere termijn".

  Dit zei de minister van landbouw en visserij, ir. G. J. M. Braks, gisteren tijdens de opening van de kalvergierzuiveringsinstallatie „De Kleine Kolonie" in Elspeet. De ingebruikstelling van de installatie in Elspeet is de eerste in de rij van vijf op de Veluwe. Op dit moment is men ver gevorderd met een installatie in Putten. Het zuiveringsproject in Elspeet is tot stand gekomen met financiële steun van Rijk, provincie en gemeente en het agrarisch bedrijfsleven. In totaal zal het Veluwse kalvergierzuiveringsproject rond de vijftien miljoen gulden gaan kosten.
  Volgens W. J. Lokhorst, voorzitter van de gewestelijke raad voor Gelderland van het landbouwschap, is door de kalvermesters inmiddels vrijwillig ingetekend voor meer dan 100.000 kubieke meter kalvergier, terwijl de installatie in Elspeet in eerste fase 73.000 kubieke meter kan verwerken. De oude installatie, eveneens in Elspeet, zal daardoor nog een tijd in gebruik moeten blijven. De stortingskosten zijn 4,50 gulden per kubieke meter.


Stringent
  De kalvergier is een van de meest stringente problemen op de Veluwe. Bijna de helft van de Nederlandse mestkalverenstapel bevindt zich in de provincie Gelderland. Concreet is dit 250.000 kalveren op 1000 bedrijven. Die produceren momenteel 500.000 kubieke meter kalvergier (500 miljoen liter).
  
De minister stelde dat op dit moment met grote voortvarendheid wordt gewerkt aan de invoering van de Meststoffenwet en de Wet op de bodembescherming. „Ik streef ernaar de verschillende maatregelen van bestuur in de loop van 1986 in werking te doen treden. De agrarische sector zal de sociaal-economisch lasten hiervan echter ook moeten kunnen dragen. Uitgangspunt van het beleid is immers dat er in Nederland een perspectief biedende veehouderij blijft bestaan. Dit alles leidt ertoe dat de normen gefaseerd ingevoerd zullen worden", aldus de minister.


Verlaging
  De bewindsman benadrukte dat het mestprobleem in feite een mineralenprobleem is. Een verdere vermindering van het fosforgehalte — inmiddels al een verlaging van 30 procent — met nog eens 20 procent is op korte termijn mogelijk. Eveneens is door de minister in EG-verband voorgesteld het kopergehalte in varkensvoer niet meer toe te staan. Kijkend naar de perspectieven voor de afzet van kalvermest meende Braks niet erg optimistisch te kunnen zijn. „De afzetkosten zijn hoog en de mest heeft een laag droge-stofgehalte ".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.