+ Meer informatie

Jubilerende Chr. Geref. zending heeft gebrek aan mankracht

2 minuten leestijd

HOOGEVEEN — Woensdagavond stond de —jubilerende — uitwendige zending van de Chr. Geref. Kerken op de synodale agenda. Het is deze maand een halve eeuw geleden, dat de eerste zendingspredikant, ds. A. Bikker, werd uitgezonden naar Torajaland. Daarom nam de commissie buitenlandse zending bet voorstel, dat deputaten deden om op zondag 18 september a.s. een extra zendingscollecte te houden, gaarne over

Het speciaal project dient voorop te staan: de herbouw van de destijds uitgebrande boekhandel Mbeu in Vendaland — het tweede grote zendingsterrein van de Chr. Geref. Kerken, waar het werk echter langzamerhand moet worden „afgebouwd" — als dit tevens een uitgeverij en drukkerij kan worden.


Zoals ook de andere zendingen heeft de Chr. Geref. zending te maken met het zich ontwikkelen van jonge kerken, die steeds meer eigen mankracht kunnen en moeten leveren. Zo zal op den duur het werk in Vendaland (Zuid-Afrika) zo geafrikaniseerd worden, dat zendingsdeputaten nu al volop uitkijken naar een nieuw veld, dat wit is om geoogst te worden.

Iets dergelijks doet zich ook voor bij de arbeid onder de Toraja's: daar krijgt het kadervormingswerk nu meer het accent van gemeenteopbouw en begeleiden tijdens de groei naar volwassenheid.


Weinig interesse

Ondertussen kampt men wel met gebrek aan zendingswerkers: er bleek onder de Nederlandse predikanten weinig of geen belangstelling om zich beschikbaar te stellen voor de arbeid in Torajaland: minder dan de helft der aangeschreven predikanten beantwoordde de oproept Deputaten en commissie spreken dan ook van een te betreuren klaarblijkelijk gemis aan belangstelling voor het zendingswerk.


Nog een andere kwestie t.a.v. de zending in Zuid-Afrika brachten deputaten en commissie ter sprake: de „Akte van samenwerking" met die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Deputaten en commissie spreken uit, dat niet alleen de Chr. Geref. zendingspredikanten, maar ook de andere zendingsmedewerkers (artsen etc.) de volle vrijheid moeten hebben, zich aan te sluiten bij de plaatselijke kerk, ongeacht de verschillen in huidskleur.


De synode had woensdag ook een buitenlandse gast in haar midden: prof. Graham van de Theologische Hogeschool (College) van de Vrije Kerk van Schotland. Prof. Graham, die in Edinburgh apologëtiek en ambtelijke vakken doceert, bracht de groeten over van zijn Free Church en hield een lange rede over de waarde van de belijdenis.


Tenslotte nog dit: er komt straks een jubileum-zendingsboek uit, dat de geschiedenis van de laatste 25 jaar zal behandelen. Het idee van ds. G. Bouw om een extra zendingsdag te beleggen werd niet overgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.