+ Meer informatie

Ouderlingen-conferentie 1970

3 minuten leestijd

Evenals andere jaren bleek ook nu de tijd voor het elkander begroeten en samen koffiedrinken weer te kort. Het zou wellicht aanbeveling verdienen om voortaan aan de agenda een punt toe te voegen in de zin van: „9.45 tot 10.30 uur begroetingssamenkomst”, dan behoeft de voorzitter misschien niet meer handenklappend door gangen en zalen te gaan om de brs. tot beginnen te manen.

Niettemin is dat telkens terugkerende beeld een kenmerk van onze conferenties dat we ook weer niet graag zouden willen missen. Lange- of minder lange reizen werden gemaakt door herfstregen en stormen. De broeders kwamen vanuit het hele land in een aantal dat, zo ik mij niet vergis weer groter was dan vorige jaren.

Toen iedereen zijn plaats had ingenomen was daar meteen weer die fijne sfeer van belangstelling voor wat komen ging.

Door het zingen van de verzen 2 en 3 van Psalm 78 werd onze aandacht gericht op het te behandelen onderwerp. De „les der geschiedenis” werd gelezen uit de eerste verzen van dezelfde psalm alsmede de opwekking uit 1 Tim. 6 het toebetrouwde pand te bewaren.

Na het gebed sprak de voorzitter zijn openingswoord uit, waarin hij als naar gewoonte de aanwezigen herinnerde aan bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen op kerkelijk terrein in het afgelopen jaar.

U kunt deze toespraak hierna lezen.

Zoals verwacht mocht worden werd op deze „hervormingsdag” de opening afgesloten met het staande zingen van twee coupletten uit het Lutherlied.

Nadat enkele huishoudelijke mededelingen waren gedaan kreeg broeder L. Pieper het woord voor het uitspreken van zijn referaat dat eveneens in dit conferentienummer is opgenomen.

Met klimmende aandacht werd geluisterd naar datgene dat de inleider in grote ernst en met kennis van zaken ons voorhield en ’t was meteen wel duidelijk dat op deze inleiding een flinke bespreking zou volgen. Broeder Pieper beloofde van de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden een samenvatting te geven in A.C. Wij zijn daar dankbaar voor want ’t is een ondoenlijke zaak om de meer dan 30 vragen hier weer te geven. Tijdens de middagpauze werd over het gehoorde druk van gedachten gewisseld hetgeen de bespreking ten goede kwam.

Helder en duidelijk ging de inleider op de gestelde vragen in. Bijzonder fijn was het dat ook zoveel jonge broeders aan de discussie deelnamen. Het is een voorlichtingsdag geworden waarvan de broeders met veel „huiswerk” naar hun woonplaatsen terugkeerden.

(’t Zou dacht ik aanbeveling verdienen om op de kerkeraadsvergadering dit conferentie-nummer eens met elkander te bespreken).

Na een kort slotwoord en dankgebed door ds. J. v. Amstel uit Middelburg sloot de voorzitter om precies 4 uur deze fijne vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.