+ Meer informatie

Harde kern van werklozen in Amsterdam groter

Gunstig beeld in Zuid-Holland

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — De harde kern van werklozen in Amsterdam wordt steeds groter. Volgens een schatting van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in de hoofdstad, drs. E. F. J. Luijf, omvat die kern ongeveer 6,5 duizend mannen, voornamelijk ouderen en minder geschikten. Geconstateerd is dat op het moment een werkloosheidsduur van drie maanden het al moeilijk maakt om nog aan de slag te komen. Kort geleden was die periode nog zes maanden.

Dr. Luijf noemde de arbeidssituatie In de hoofdstad ook weinig rooskleurig. „Normaal is dat in de periode februari-maart een grote daling in het aantal werklozen optreedt. Maar die is ditmaal uitgebleven. Wij blijven ook geconfronteerd worden met faillissementen en ontslagen in de kleinere bedrijven". Tegenvoer 1398 ontslagaanvragen in het eerste kwartaal van 1973 standen er al 1463 In de gelijke periode van dit jaar.
Veel structurele werkloosheid wordt aangetroffen onder vertegenwoordigers en winkelbedienden, voornamelijk uit de confectie en de levensmiddelensector. „Over het algemeen zijn dit de ouderen, die moeilijk over te plaatsen zijn naar andere functies, aldus drs. Luijf.

GELDERLAND

De arbeidsreserve in de provincie Gelderland van mannelijke personen boven de 19 jaar is in maart 1974 ten opzichte van maart 1973 met 25 procent toegenomen en voor personen jonger dan 19 jaar met 39 procent. Voor vrouwen eh meisjes zijh' déZe percentages 25 en 46. De vraag naar mannen ouder dan 19 jaar nam in die periode met 32 procent toe, maar daalde met 6 procent voor jongens jonger dan 19 jaar. Voor vrouwen en meisjes zijn de dalingen resp. 6 en 31, zo is dinsdag bekendgemaakt door de heer J. Pars, adjunct-hoofdinspecteur-directeur van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Gelderland.
Hij wijt het stijgende aanbod en de dalende vraag naar jeugdig personeel onder meer aan de invoering van het minimumjeugdloon en uitbreiding van de partiële leerplicht. De Gelderse cijfers steken ongunstig af bij het landelijke gemiddelde.

In de maand maart bedroeg de geregistreerde arbeidsreserve voor mannen in de provincie ruim 12.000, een daling van ongeveer 1.150. Niettemin moet men, afgezien uiteraard van februari 1974, tot 1953 teruggaan om een hogere arbeidsreserve te vinden.
De werkloosheid in Nijmegen (5,9 pct), Arnhem (4,4 pct), Doetinchem (4.1 pct) en Zevenaar (3,9 pct) bevindt zich nog steeds boven het landelijk percentage van 3,8.

ZUID-HOLLAND

Het aantal werkloze mannen is in Zuid-Holland in maart met ruim 1200 gedaald tot 20.135. Het aantal werkloze vrouwen is onveranderd op 4.900 gebleven. De vraag naar mannelijk personeel is met 400 gestegen naar 11.700 en het a,antal vacateures voor vrouwen liep met 200 op tot 750. Het werkloosheidscijfer voor mannen ligt nu in Zuid-Holland elf procent beneden het niveau van maart 1973. 
De afneming van werkloosheid in de afgelopen maand komt met name voor rekening van de sectoren bouw (min 525), metaal (min 345) en handels- en kantoorpersoneel (min 105). Ook de vraag is voornamelijk in deze sectoren toegenomen: metaal (plus 65). Het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Zuid-Holland signaleert dat in de metaalsector, waar de vraag 4800 bedraagt tegenover een aanbod van 2400, grote behoefte bestaat aan geschoold personeel. Die behoefte zal binnenkort nog meer tot uiting komen wanneer het offshore-werk voor boringen op het Noordzeeplat gaat toenemen, zoals te verwachten is, aldus het districtsbureau.

BUITENLANDERS

Voor het eerst sinds vele maanden Is in Zuid-Holland het aantal vergunningen voor buitenlandse werknemers niet met enkele honderden teruggelopen. Het is nu zelfs met 170 toegenomen: 14.168 vergunningen voor mannen en 3.898 voor vrouwen. In Den Haag constateert het gewestelijk arbeidsbureau een toeloop van Marokkanen, Turken en Tunesiërs, die eerder in andere delen van het land hebben gewerkt.
In Den Haag zijn ruim 5.800 mannen werkloos, 175 minder dan een maand geleden. De vraag is met 160 gestegen tot bijna 2.800. In Den Haag zijn 1600 vrouwen werkloos, evenveel als eind februari. Er zijn 1250 vacatures voor vrouwelijk personeel, zestig minder dan een maand gelden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.