+ Meer informatie

ACTIEF EN AFHANKELIJK

3 minuten leestijd

De auteur is van huis uit landbouwkundige, maar heeft zich ontwikkeld tot ecoloog. Behorend bij de baptistengemeente te Lelystad is hij in zijn vrije tijd theologie gaan studeren. Zijn studie heeft hij afgerond met dit proefschrift over het praktisch functioneren van kerkelijke gemeenten en met name de rol van het leiderschap daarin. Allereerst is een hartelijke felicitatie op zijn plaats met deze dissertatie, die probeert een bijdrage te leveren aan de bewustwording hoe in de gemeente leiding wordt gegeven. Het is een thematiek waar nog niet veel theologisch-wetenschappelijke literatuur over bestaat. De studie begint met het eerste hoofddeel: terreinverkenning. Eerst wordt de gemeente getekend als de groep mensen waarin het leiderschap functioneert. Dan wordt een overzicht gegeven van leiderschap in de sociale wetenschappen, waarna een typering volgt van het leiderschap in de bijbel.

Het eerste hoofddeel sluit af met een model voor leiderschap in de gemeente. Het tweede hoofddeel laat de uitwerking zien van de verschillende factoren die een rol spelen in het model dat in het eerste hoofddeel werd gepresenteerd.

Achtereenvolgens komen aan bod: het gedrag van leiders, de inzet van groepsleden, de situatie waarin men met elkaar verkeert, de eigenschappen en de macht van leiders. Het tweede hoofddeel loopt uit op regels waarmee het succes van leiderschap afgemeten kan worden. Het derde hoofddeel laat mogelijkheden zien van toepassing van de gevonden theoretische inzichten.

Bij mijn weten is dit het eerste proefschrift, verdedigd aan de TU van de Gereformeerde Kerken (vrijg.), dat zo nadrukkelijk zijn uitgangspunt kiest in de praktische theologie in plaats van de ambtelijke vakken. Het lijkt een miniem accentverschil, maar ondertussen komen toch verschillende vragen naar boven. Traditioneel is een van de bezwaren tegen praktische theologie dat het theologisch gehalte in de regel niet groot is. Bij deze studie kwam bij mij die vraag steeds naar boven: wordt hier voldoende recht gedaan aan het spreken van de Schrift over de gemeente en het Koningschap van Christus? Wordt de geestelijke regering niet wat formeel en erg planmatig ondergebracht in klinkende eigentijdse sociaal-wetenschappelijk modellen? Is het niet vreemd dat in een theologische studie de bijbelse gegevens over leiderschap pas aan bod komen nadat eerst de sociale wetenschappen alle ruimte is geboden? Dat neemt niet weg dat dr. Remmelzwaal veel stijlen van leiderschap beschrijft, waar iedere ambtsdrager zijn voordeel mee kan doen. Niet elke situatie vraagt om een zelfde stijl van leiderschap. Ook worden in deze studie aan ambtsdragers en gemeenteleden die op wat voor wijze dan ook leiding geven in de gemeente (van kerkenraad tot clubs en commissies), handvatten geboden om de manier waarop men zelf leiding geeft, te evalueren. Ook zal het heilzaam zijn het verschil tussen een willekeurige organisatie en de gemeente van Christus goed in het oog te houden (p. 83–89).

Dr. A.J. Remmelzwaal, Actief en afhankelijk. Een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten, Eburon / Delft 2004, 311 blz, € 29,-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.