+ Meer informatie

Activeringsplan van basisscholen officieel gestart

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Van Kemenade van Onderwijs en wetenschappen heeft woensdag officieel het activeringsplan basisschool gestart. Hij deed dat in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag waar de onderwijzers en kleuterleidsters bijeen waren van de honderd combinaties van scholen die aan het plan meedoen.

De minister stelde vast, dat er al activeringsscholen zijn die in de richting van basisscholen gaan. Het eerste doel van het activeringsplan is evenwel niet een voorschot op de invoering van de nieuwe basisschool. Het plan is veel meer een methode om het onderwijs in de breedte te vernieuwen, aldus dr. van Kemenade. Met het plan wordt beoogd ervaringen van een beperkt aantal scholen voor velen beschikbaar te krijgen. Het gaat om zaken die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het onderwijs en tot de voorbereiding van een nieuwe basisschool, waarbij de huidige lagere en kleuterschool in elkaar zijn opgegaan. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij ontwikkelingen die in vele scholen aan de gang zijn.


Extra jaar


Voor het activeringsplan zijn honderd combinaties van scholen aangewezen. Ze mogen niet de dupe worden van startproblemen bij de activering. Daarom zegde de minister een extra jaar toe als dat nodig is om de activeringsplannen uit te voeren.


De combinaties van kleuter- en lagere scholen werden in mei aangewezen. Nu konden de leidsters en onderwijzers en onderwijzeressen van de scholen kennis maken met eikaars werkwijzen. Het plan is opgezet om te kunnen bepalen of en hoe in de toekomst grotere aantallen kleuter- en lagere scholen hun voordeel kunnen doen met de ervaringen van de activering.


Communicatie


Minister Van Kemenade ging ook in op het probleem van de communicatie en informatie. Het gaat hierbij om de organisatie van een informatiecircuit dat wordt gevoed met ervaringen die zijn opgedaan in de scholen zelf. De informatie moet naar zijn mening zodanig worden verzameld dat ze algemeen bruikbaar kan worden. „In de nog jonge geschiedenis van de systematische vernieuwing van het onderwijs is de problematiek rond communicatie en informatie meer dan eens als onopgeloste uitkomst van vernieuwingsactiviteit naar voren gekomen", zo verklaarde Van Kemenade. Vele ontwikkelingen op scholen, tot stand gekomen door enthousiaste inzet van onderwijsgevenden en begeleiders bleven beperkt tot een kleine kring of verzandden na verloop van tijd bij gebrek aan respons en impulsen van buitenaf. De minister van onderwijs benadrukte dat in het landelijke vernieuwingsproces basisschool het tot stand komen van een informatiestroom als wezenlijk element voor het welslagen van de beoogde vernieuwing moet worden beschouwd. De informatie moet stromen binnen de niveaus maar ook tussen de niveaus van het landelijke vernieuwingsproces, zo voegde hij er aan toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.