+ Meer informatie

Streven gericht op kabinet van CDA, PvdA en D'66

CDA: Tien punten-plan Albeda als uitgangspunt

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Zowel de CDA- als de VVD-fractie willen dat een door de koningin aan te wijzen informateur eerst een program moet opstellen, waarin de hoofdlijnen voor het financieel en sociaal-economisch beleid voor de komende jaren wordt aangegeven. De partijen zouden dan aan de hand hiervan dienen te beslissen of zij verantwoordelijkheid voor (mee)regeren in de nieuwe kabinetsperiode wensen te dragen.

Alle partijen krijgen zodoende een faire kans, zo zei VVD-leider Wiegel woensdag op een persconferentie na afloop van de eerste vergadering van de liberale fractie.

In dit basisprogram dient centraal te staan, hoe de werkloosheid moet worden aangepakt. Degene, die zo'n program maakt, dient op enige afstand van de politieke strijd te staan en moet bovenal een financieel deskundige zijn. De VVD-leider wilde geen namen noemen, maar hij was wel van oordeel, dat een (in)formateur uit het CDA dient te worden aangewezen.

In CDA-kringen denkt men ongeveer in dezelfde richting, met dit verschil, dat men daar een herstelplan met als basis het tien punten-plan van minister Albeda denkbaar acht als een uitgangspunt voor de onderhandelingen tussen de partijen. Dr. Albeda heeft dit plan tijdens de verkiezingscampagne ontvouwd in een rede te Gorinchem. Ook hierin staan bestrijding van de werkloosheid en herstel van onze economie centraal.

Informateur(s)
De CDA-fractie, die ook woensdagmiddag heeft vergaderd, evenals de andere grote fracties, staat op het standpunt, dat een of twee informateurs uit eigen kring het voortouw zal moeten nemen om de formatiebesprekingen op gang te brengen. In de wandelgangen werd o.m. de naam Albeda gehoord voor een informatie-opdracht, maar ook de naam van dr. Zijlstra, president van de Nederlandse bank gaat rond en zoals bekend heeft VVD-leider Wiegel diens naam genoemd in een van zijn laatste verkiezingsredevoeringen.

Drie partijenkabinet
Voor Terlouw staat het vast, dat er een kabinet van PvdA, CDA en D'66 moet komen en dit kan volgens hem snel gebeuren. Naar zijn mening zijn er binnen de kring van zijn partij figuren, die wel degelijk als informateur zouden kunnen worden aangezocht en die ook een afstandelijke positie tot de directe politiek hebben. Opnieuw sloot de D'66-leider de mogelijkheid van een combinatie CDA-VVD en zijn partij uit.

In de fractie van de PvdA is duidelijk gesteld, dat een kabinet van PvdA, D'66 en CDA het meest voor de hand ligt, gelet op de uitslag van de verkiezingen. Men blijft aan deze (tweede) optie vasthouden. De eerste optie was een links minderheidskabinet, maar die kans acht men in socialistische kring onmogelijk.

De vorming van een drie partijen-kabinet zal binnen drie maanden kunnen plaatsvinden, zo is de socialistische fractie van oordeel en zo'n kabinet zou men dan centrum-links kunnen noemen. Toch houdt men in de PvdA een slag om de arm wat betreft de formatie en de deur naar een kabinet van PvdA-CDA wordt een kier opengehouden, maar dat D'66 zou afhaken terwille van een CDA-VVD-D'66-kabinet ziet men in de PvdA-fractie (nog) niet zitten.

(Zie ook pag. 3: Besprekingen begonnen)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.