+ Meer informatie

Verkiezingsstrijd in Rhodesië barst los

Politieke partijen beschuldigen elkaar over en weer

4 minuten leestijd

JOHANNESBURG — Het afgelopen weekeinde heeft Rhodesië in het licht gestaan van een aantal partijbijeenkomsten, waarbij de leiders hun toekomstige politiek uitstippelden, teneinde bij de verkiezingen eind februari zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen. Voor de zwarte leiders van de verschillendepartijen in Rhodesië is het van het grootste belang dat de zwarte kiesgerechtigde bevolking voor hen gewonnen wordt.

De scheidslijnen tussen de partijen worden getrokken op grond van stamverschillen. Gebleken is dat Nkomo van de ZAPU-vleugel van het Patriottisch Front kan rekenen op de meerderheid van Matabeleland en verzekerd is van een groot aantal Mashonastemmen. Indien hij erin slaagt de Ndebele-kiezers achter zich te krijgen, dan maakt Nkomo een goede kans de verkiezingen te winnen. Vooral omdat zijn rivalen Mo^abe van de ZANU-vleugel van het Patriottisch Front en bisschop Moezorewa van de Verenigde Afrikaans Nationale Raad (UANC) de steramen van de Shonasprekende bevolking, 80% van Rhodesische zwarte stemgerechtigden, moeten delen. Nkomo heeft zich een voorstander getoond van een gezamenlijke kieslijst van de ZANU- en de ZAPUvleugel van het Front.

Moegabe alleen

Daarentegen heeft ZANU-leider Moegabe altijd alleen de verkiezingen willen ingaan, daar dit een meer democratische procedure zou zijn. Al heeft men gezamenlijk de blanke overheersing in Rhodesië bestreden, het is nu tijd om een eigen weg in te slaan.. De partij die de meerderheid behaalt, zal een coalitie kunnen aangaan met de andere vleugel van het Patriottisch Front, al zal de winnende leider aan het bewind komen.

Moegabe staat een marxistisch beleid voor, Nkomo daarentegen neemt een meer gematigde houding aan. De Rhodesische militaire autoriteiten hebben documenten vrijgegeven, waarin Moegabe de principes van zijn partij uitstippelt. Hij laat zijn partij leiden door de ideologie van Marx en Lenin en is van plan van Rhodesië een socialistische staat te maken. Moegabe spreekt tevens zijn weerzin uit over privé-ondernemingen in Rhodesië en meent dat het land en minerale rijkdommen onder de bevolking verdeeld moeten worden. De ZANU-leider heeft inmiddels toegegeven dat de gepubliceerde documenten authentiek zijn. Gedurende het weekeinde verklaarde Moegabe in Mapoetu dat er ondanks de tegenstrijdige idealen van een socialistisch Rhodesië en Zuid-Afrika, handelsbetrekkingen met Pretoria onderhouden moeten worden.

Geen vrees

Met betrekking tot voormalige blanke bewindslieden zei Moegabe dat oud-premier lan Smith en de bevelhebber van de Rhodesische strijdkrachten, luitenant-genraal Peter ROBERT MOEGABE ...marxistisch... Walls zich zonder vrees in Rhodesië kunnen huisvesten onder een ZANUregering. Ds. Ndabaningi Sithole van de afgescheiden ZANU-vleugel verklaarde tijdens een bijeenkomst in Salisbuiy dat het onmogelijk is vrije en eerlijke verkiezingen te houden zolang er sprake is van rondtrekkende en plunderende vrijwilligerslegers. Daar de Britse gouverneur Soames aansprakelijk is voor deze manschappen en zij onder zijn gezag vallen, moeten deze mannen op hun basis worden gehouden, aldus Sithole, die verder bisschop Moezorewa ervan beschuldigde deze vrijwilligers aan te houden, teneinde de kiezers te overtuigen voor de UANC te stemmen.

Bisschop Moezorewa, de voormalige Rhodesische premier, heeft gedreigd zich te onttrekken aan het staakt het vuren in Rhodesië, tenzij er een einde wordt gemaakt aan de terroristische activiteiten, van ZANU- of ZAPU-manschappen, die zich nog in het oerwoud bevinden en die zich niet hebben aangemeld bij de verzamelkampen van het Gemenebestleger. 'De bisschop waarschuwde Lord Soames voor bloedige confrontaties in Rhodesië. Het is overduidelijk, aldus Moezorewa, dat de ZIPA- en ZANLAmilitaire vleugels van het Patriottisch Front zich niet aan de voorwaarden van het staakt het vuren willen houden. De mensen die zich bij de verzamelpunten hebben aangemeld, zijn collaborateurs of burgers met een geweer in handen, terwijl de harde terroristen zich in het oerwoud ophouden, teneinde toe te slaan mocht de partij de verkiezingen verliezen, aldus Moezorewa.

Geweldplegingen

Dagelijks wordt melding gemaakt van verdere geweldplegingen in Rhodesië. Tijdens schermutselingen het afgelopen weekeinde tussen ZANLAen Rhodesische troepen zijn zes terroristen gedood. Een gevangengenomen ZANLA-aanhanger verklaarde dat hem opdracht was gegeven zijn wapens tot na de verkiezingen verborgen te houden, zodat de oorlog hervat zou kunnen worden, zodra bleek dat de ZANLA de verkiezingen verloren had. Sedert het staakt het vuren op 4 januari van kracht werd, zijn 76 man gedood; onder hen bevinden zich 33 ZANLA- en ZIPA-terroristen van respectievelijk de ZANU- en ZAPUvleugels van het Patriottisch Front.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.