+ Meer informatie

Echteld en Lienden willen afspraken over ontgronden

Scherpe voorwaarden geëist voor Marspolder

3 minuten leestijd

LIENDEN/ECHTELD — De steenfabrieken in de Betuwe hebben grondstoffen nodig voor het vervaardigen van stenen en daarom wil de gemeente Lienden nu eindelijk keiharde afspraken maken, waardoor de steenfabrieken tot het winnen van klei zand e.d. kunnen overgaan in de Midden-Betuwe.

De provincie (Gelderland en 'de Stichting Bodemexploratif en Landschapreconstructie Midden-Betuwe (de steenfabrieken) moeten evenwel nog akkoord gaan met de plannen,, waaraan bijzonder scherpe voorwaarden zijn verbonden. Die voorwaarden kunnen leiden tot een bestuurlijk conflict tussen de gemeenten Echteld en Lienden.

De gemeente Lienden heeft bezwaren tegen de ontgronding in de Marspolder ter plaatse die grote milieu en agrarische waarde heeft, ingediend. Men wil die bezwaren intrekken mits GS van Gelderland onverkort en vooraf aan twee voorwaarden voldoen.

Overeenstemming

Op korte termijn moet het provinciaal bestuur in het zogenaamde overgangsgebied tussen de gemeenten Echteld en Lienden, in de polders de Wilmert, de Leuten, het Hoogbroek en de Vogelenzang een locatie aanwijzen van 300 ha, die moet gaan gelden als de plek voor de centrale ontgrondingsplaats in de Midden-Betuwe. De gemeenten Echteld en Lienden hebben hierover geen overeenstemming kunnen bereiken omdat de gemeente Echteld vindt dat in de gemeente al voldoende ontgrond is en nog gaat worden.

Verder moet het provinciaal bestuur duidelijk verklaren dat buiten de door de gemeente Lienden te accepteren locatie voor ontgronding in de Marspolder, tot een totaal van 50 ha, vanaf heden geen nieuwe ontgrondingsconcessies in welke vorm dan ook meer worden verleend in het gebied van de gemeente Lienden. Als GS van Gelderland aan deze twee voorwaarden willen voldoen dan is voor de gemeente Lienden de weg vrij om tot een compromis te komen over de in een impasse verkerende ontgrondingsplannen voor de Marspolder Ie Lienden.

De gemeente Lienden heeft een alternatief plan laten maken voor de uilvoering en de herinrichting van de beperkte ontgronding Drosserplas (in de Marspolder). Voordat de Stichting Bodeme.xploratie en Landschapsreconstructie Midden-Betuwe grondstoffen in de Marspolder voor de steenfabrieken kan gaan winnen, moet men eerst aan een negentiental voorwaarden voldoen. De voornaamste eisen die de gemeente Lienden gaat stellen zijn de volgende:

Natuurgebied
De ontgronding in de Marspolder moet binnen vijf jaar worden verricht en dan krijgen de ontgronders nog eens twee jaar de tijd om het gebied weer te reconstrueren. De Drosserplas en in een later stadium de Remseplas moeten na de ontgronding worden opgeleverd als een gebied met een natuurfunctie. Er mag riiet meer dan in (otaal 2,5 miljoen kubieke meter specie uit het gebied worden gehaald, waarvan maximaal 700.000 kubieke meter klei. Na de ontgronding moet de Drosserplas geschikt worden gemaakt voor lichte vormen van recreatie, zoals vissen of wandelen en het gebied moet in beheer en eigendom worden overgedragen aan een natuurbeschermende instantie zoals bijvoorbeeld het Gelders Landschap of Natuurmonumenten. ',

B en W van Lienden willen verder nog een eind maken aan de zogeheten sluimerende vergunningen voor ontgronding in de gemeente Lienden. Er zijn nog een aantal ontgrondingsvergunningen die nog niet helemaal opgemaakt zijn. Het college wil nu dat de Stichting Bodemexploratie en Landschapsreconstructie binnen zeven jaar een einde maakt aan die vergunningen en de locaties weer herinricht.

Na zeven jaar moet duidelijk zijn dat er op geen andere plaats in de gemeente meer wordt ontgrond dan op de plaats van de centrale ontgronding, in het overgangsgebied van de gemeenten Echteld en Lienden dat bijna geheel in de gemeente Echteld is gelegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.