+ Meer informatie

Als een gewaterde hof

4 minuten leestijd

„En gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken" Jesaja 58:11b

Waarom vergat u de Leidsman uwer jeugd? Misschien verlangt u soms nog wel terug naar de jeugdindrukken. Alles lag toen teer, en u werd door de liefde gedreven. Maar daarna zijn er zoveel andere dingen gekomen waardoor uw oog afgetrokken werd. Afgetrokken van de Heere. U dacht daarin wel vermaak te kunnen vinden. Toch vindt u de ware vreugde niet, en de vrede die er was in uw hart, raakte u kwijt.

Geen wonder. De Heere hoefde uw Leidsman niet meer te zijn. En nu komt de Heere tot u en zegt dat Hij u weer gedurig leiden wil. Hij neemt het u uit handen om het in de Zijne te houden. Nooit mag u zelfde dingen meer in de hand nemen.

Het volk Israël is aan de weet gekomen wat er ging gebeuren toen zij zelf de weg bepaalden zonder de Heere. Hij moest hen wegvoeren in een ander land. Daar leerden zij wenen. Daar leerden zij weer vragen naar Hem. Hij bezocht hen. Zijn beloften komen tot Zijn volk. Hij zal hen leiden. De Heere zal Zijn volk maken tot een gewaterde hof. Dit beeld moest hen wel aanspreken.

Zij hadden gezien hoe het in Egypte ging om het land vruchtbaar te maken. Daar was veel arbeid toe nodig. De bevloeiing van het land moest kunstmatig plaatsvinden. Daartegenover had de Heere hen voor Kanaän beloofd dat het een land was dat zou drinken van de regen des hemels. En dit was ook gebeurd.

Steeds gaf de Heere weer de vroege en spade (late) regen. Maar nu was de tijd aangebroken dat de Heere Zijn hand ging inhouden. Daardoor werd Israël als een dor en dorstig land, een woestijn. Maar de Heere belooft: „Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk. Mijn uitverkorenen drinken te geven" (vs. 20b).

Een gewaterde hof. Daar is geen gebrek meer. Daar mag alles weer door de vrede bloeien. Zo wil de Heere ook in uw leven de dorre zandwoestijn van uw bestaan zonder Hem, veranderen. Hij wil rivieren geven in uw wildernis en Zijn stromen uitgieten op het droge. Daar zal uw ziel zich weer in Zijn dienst verblijden, aangevuurd door de Heilige Geest. Daar mag u drinken van het levende water om niet.

Dorst u daarnaar? Vlucht dan tot de fontein des heils. Daar is nog steeds het water des levens te verkrijgen om niet, uit genade. Maar de Heere belooft meer. Hij wil zelfs maken dat zij een springader der wateren zullen zijn. Dus niet alleen drinken van wat de Heere geeft, maar ook anderen doen drinken. Genade maakt immers mededeelzaam.

Zo mag gebeuren wat staat in Joh. 7:38: „Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien." Zo lezen we in Joh. 4 dat de Heere Jezus bij de put de Samaritaanse vrouw ontmoet. Ook aan haar maakt Hij Zich bekend en doet haar drinken van het water des levens. En wat is de vrucht?

Zij gaat heen, vergeet haar waterval en roept haar lotgenoten in de stad: „Komt en ziet, Eén, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?" En zij komen, en zien Hem en geloven Zijn Woord. Het water des levens mocht in haar worden een fontein springende tot in het eeuwige leven. Het is om jaloers op te worden.

Geliefde lezer, hoe is het nu in uw hart? Waarom leeft u zo ver bij de Bron vandaan? Waarom denkt u zo karig van de Heere? In Hem is overvloed, en dat voor de grootste der zondaren. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet.

U kwam al zo vaak in de kerk. U kwam alleen kijken, en toen ging u weer heen. Geen dorst naar de levende God. En straks? Eeuwige dorst. Vreselijk zal dat zijn. Belijd aan de Heere uw vijandschap tegen Christus, tegen het water des levens. Nu is het nog genadetijd. Wie drinken mag van dat water, zal in der eeuwigheid niet dorsten.

Jonge lezer, drink niet langer uit de vuile put van de wereld. De duivel belooft veel, maar geeft bitterheid. Christus belooft alles, want Hij gaf Zichzelf over, en Hij geeft de zoetste vrede en rust. Ouderen en jongeren, weegt niet langer geld uit voor dat wat nooit verzadigt. Laat uw ziel in de vettigheid des Heeren zich verlustigen. Daar is zegen te verkrijgen waar u de vloek verdient. De Heere geeft genade en ere. Zo wordt uw wildernis tot een vruchtbaar veld. De Heere zegene u. En wees een zegen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.