+ Meer informatie

Ter overweging

4 minuten leestijd

Ype Schaaf, Kijken in een spiegel. Negen verhalen over de mens. Uitg. Kok, Kampen. 99 blz. Prijs f. 14,90.

De negen artikelen die in dit boekje bijeen zijn gebracht, zijn door de auteur gepubliceerd in verschillende regionale dagbladen, die tevens gelegenheid boden aan hun lezers op deze artikelen te reageren. Na elk „verhaal” zijn passages uit die reacties in dit boekje opgenomen. Hoe verschillend er gereageerd wordt op wat we zeggen en schrijven, blijkt hier overduidelijk! Schaaf schrijft boeiend, soms ietwat ironisch, soms min of meer provocerend. Hij wil z’n lezers een spiegel voorhouden, een nuttige hoewel niet altijd gewaardeerde bezigheid, want ’t zijn in doorsnee niet onze mooiste kanten die dan zichtbaar worden! Schaaf brengt het onder de noemer van „de vragen van de zingeving van het bestaan” (blz. 98). Hij beschrijft en laat reageren op de stelling „dè mens bestaat niet”; hij komt ergens vandaan, is onderweg, heeft mensen nodig, is zwak, werkt en leert, heeft met de aarde te maken, en de macht, en tenslotte: de mens en zijn goden. Onder al deze facetten van ons zijn en functioneren als mens onder de mensen èn voor God had m.i. meer aandacht gegeven kunnen worden aan de mens als slachtoffer van zijn medemensen. Zelfs in ons rechtsbestel - in tegenstelling tot wat de Bijbel ons voorhoudt - is er meer aandacht voor de dader dan voor diens slachtoffer. Dat de „mis-dadiger” gestraft wordt - afgedacht nog van de vraag of dat altijd evenwichtig geschiedt -schijnt belangrijker te zijn dan het „recht” doen ten opzichte van het slachtoffer die het „recht” vaak in de kou laat staan. Slachtoffers van overvallen, kapingen enz. kunnen over het algemeen hoogstens op medelijden rekenen, maar de onschuldigen en weerlozen die door boycot, stakingen enz. worden gedupeerd, moeten het conflictmodel maar slikken of ze ’t willen of niet. Dit aspect van „de mens en de macht” - meestal door de media verwaarloosd ondanks alle zgn. opkomen voor „ontrechten” - valt ook buiten Schaafs bespiegelingen over dit onderwerp (blz. 78vv.). Natuurlijk, met ergens beslagen spiegels hebben we allemaal te maken, als mens, als samenleving. Daarom is het goed eens kennis te nemen van een ontnuchterend boekje als dit. Ook ambtsdragers hebben terwille van het altijd weer nodige zelfonderzoek wel eens een spiegel nodig !

In duplo. Twee rapporten, twee besluiten, twee brieven. De Generale Synode van Spakenburg-Noord 1987 over contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de zaak Grootegast. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. Prijs f. 24,90.

Een gedetailleerde beschrijving en bespreking van dit boek zou bladzijden vergen! Zelfs een beschrijving is in een blad als het onze onmogelijk, al zou het de moeite waard zijn. Alleen reeds de titel „in tweevoud” stemt tot nadenken! Het samenbundelen in één boek van het contact met onze kerken en de zaak-Grootegast (revisieverzoeken in verband met de afzetting van een predikant) zou kunnen leiden tot de gedachte dat het voor de (vrijgemaakte) Geref. Kerken gaat om zaken „in duplo”, om gelijke, althans soortgelijke gevallen. Mogelijk is de verbinding van beide gelegen in het feit dat in beide de kerkvraag aan de orde komt. Maar misschien behoeft slechts gedacht te worden aan het feit dat „twee-in-één” koppelverkoop mogelijk maakt? Hoe het zij, 22 bladzijden zijn aan ons gewijd en 142 aan Grootegast. Wat onze kerken betreft, is de teneur: veertig jaar verdriet, de eerste twintig jaar (na 1946/47) bleven de CGK maar weigeren door bondige uitspraken voortzetting van het gesprek mogelijk te maken, de laatste twintig jaar bleven ze dat doen inzake de vrijgemaakte bezwaren, maar de (V)GK hadden geen gebrek aan liefde en geduld (blz. 22). En nu „ondanks teleurstellende ervaringen” willen zij weer met de CGK spreken (25) ! Als dit nummer van ons blad verschijnt, zal de beslissing van de synode van Groningen wel bekend zijn betreffende deze bereidheid. Na veertig jaar verdriet ’t beloofde land?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.