+ Meer informatie

BESPREKING

3 minuten leestijd

In de middagvergadering was er gelegenheid voor de bespreking van het referaat van dr. Kater. Daarbij kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde.

Kunnen we de CGK niet opheffen? Elk lid van onze kerk kan zich toch aansluiten bij hetzij de HHK hetzij de NGK of de GKV?

In de beantwoording werd gewezen op de praktijk van kerkfusies. Er ontstaat vaak weer een nieuwe kerk van leden die niet met de fusies meegaan. Zie het ontstaan van de HHK. Wel moeten we in rekening brengen dat wij niet alleen een Acte van Afscheiding maar ook van Wederkeer hebben ondertekend.

Wij moeten allereerst in ons eigen kerkverband moeite doen om elkaar weer beter te begrijpen. Dit begint vooral op classicaal niveau. Doe op de classis bijvoorbeeld aan preekbespreking.

Laat in de kerkdienst duidelijk worden dat wij hier de levende God ontmoeten. Laat doorklinken wat deze God in Christus voor ons en in ons doet. Laten we bedenken dat in onze kerken ook velen tot geloof gekomen zijn.

Het zegel van onze kerken ‘en toch niet verteerd’ mag leiden tot verwondering.

Hoe gaan wij om met onze jeugd? Het kerkelijk besef onder hen is immers niet groot. Zij laten zich vaak leiden door hun gevoel.

In de beantwoording werd eerst opgemerkt dat onbekend onbemind maakt. Dus laten de ouderen duidelijk maken dat onze kerk voor hen een moeder is via wie zij de Vader hebben leren kennen. ‘In deze kerk ben ik wedergeboren’.

Verder moeten we in een open houding met jongeren spreken. Ga serieus in op hun vragen, maar bedenk wel dat ook de jongerencultuur snel wisselt qua aandachtspunten.

Laat onze jongeren merken dat ook ouderen met emotie en gevoel en vanuit de bevinding kunnen spreken over hun geloofsleven. Geef getuigenis van de lengte, breedte, diepte en hoogte van het leven met Christus. Een dode orthodoxie bindt jongeren niet meer aan onze kerk.

Hoe moeten wij reageren op de aantrekkingskracht van de evangelische beweging op onze jongeren?

In het antwoord kwam naar voren dat er niet alleen bij gereformeerden maar ook in de evangelische beweging een grote verscheidenheid is (meer of minder Arminiaans).

De oproep om voor Jezus te kiezen spreekt jongeren aan. Ook wij ouderen moeten telkens weer keuzes maken voor Jezus in onze dagelijkse bekering. Wel moeten (mogen!) ouderen in hun getuigenis benadrukken dat in het geloofsleven hoe langer hoe meer geleerd wordt dat de basis van ons geloof niet onze keuze voor Jezus is maar Jezus’ gebed voor ons. Hij als Hogepriester bidt immers voor ons dat ons geloof niet zal bezwijken, zoals in de opening van deze conferentie vanuit Lukas 22 is aangewezen. Geloven is niet altijd een goed gevoel hebben, maar een strijd voeren.

Wanneer onze kinderen toch overgaan naar een evangelische beweging, blijf dan altijd met hen in gesprek.

Dit gesprek met jongeren kan ook via de social media gevoerd worden, al zijn hier ook wel beperkingen aan verbonden wat betreft de intimiteit van de te bespreken onderwerpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.