+ Meer informatie

„Motiveren van medewerkers was altijd mijn grote doeP

Scheidende secretaris Dam (gem. Leersum):

4 minuten leestijd

LEERSUM — „Je moet jezelf niet als middelpunt zien, want at ben je niet. EÜén man kan bepaald niet de wijsheid in pacht ebben, om alles in zijn eentje te regelen".

Het zijn bescheiden woorden, die de tesecretaris van Leersum, spreekt. Naeer H. W. Dam, de scheidende gemeen- 35 jaar lang zijn functie te hebben vei-vuld, laat hij zijn taak graag aan anderen over, die andere en nieuwe ideeën" kunnen inbrengen. Zelf kan hij terugzien op een geslaagde carrière en een werkkring waarin hij altijd veel bevrediging heeft gevonden.

De heer H. W. Dam werd op 15 mei 1916 in Utrecht geboren, als zoon van een schoolmeester. Na de lagere school, de HBS en de militaire dienst te hebben doorlopen, werd hij als onbetaalde volontair geplaatst op de secretarie van Oudewater. „In die tijd lagen de baantjes niet voor het opscheppen. Je was al lang blij als je wat vond. Geld verdienen was er helemaal nog niet bij. Je kreeg wat zakgeld van je ouders en een rijksdaalder voor reiskosten. Die rijksdaalder probeerde je dan zoveel mogelijk over te houden, door op de fiets en 's winters soms zelfs op de schaatsen naar je werk te gaan. Later ging ik ƒ 37,50 per maand verdienen, maar ja dan pas je de uitgaven weer bij de inkomsten aan. Je fietste dan veel minder".

Leersum

Een telefoontje van de Commissaris van de Koningin, die de bevoegdheid had om ambtenaren over te plaatsen, was voldoende om de jonge ambtenaar op één april 1946 op de secretarie van Leersum te doen belanden. „In de 35 jaar dat ik daar werkzaam was, is er enorm veel veranderd in deze gemeente. Het was een hoofdzakelijk agrarische gemeenschap, waar de huizen zo verspreid lagen, dat men je soms vroeg waar Leersum lag, terwijl men het dorp al gepasseerd was. Door dat telefoontje, van de Commissaris kwam ik van de ene op de andere dag in een uitgesproken janboel terecht. Met vier ambtenaren zijn we toen aan het puinruimen gegaan. Avond aan avond moesten we overwerken. Vooral het bevolkingsregister, de hoeksteen van de gemeentesecretarie was een puinhoop, want er waren veel persoonskaarten weg. Dat moest eerst in orde gebracht woixlen. Om dat te bereiken werd je eigenlijk geleefd door de enorme last die er op je drukte".

Samenwerking

Over de tijd rond en tijdens de oorlogsjaren weet de heer Dam veel te vértellen. Uitgesproken hoogte- of dieptepunten in latere jaren weet hij zich niet zo gauw te herinneren. „Misschien dat ik er straks nog op kom. Je moet wel de nodige flexibiliteit hebben om tijdig wijzigingen te kunnen onderkennen. Samenwerking is erg belangrijk. Als je alles alleen wilt doen, wordt het een troep. Het grote doel wat mij als gemeentesecretaris altijd voor ogen stond was het blijvend interesseren van de medewerkers op de secretarie in hun werk. De mensen moeten gemotiveerd blijven. Op dit gebied had ik dan ook weinig problemen, hoewel je aangeboren dwarsliggers blijft houden natuurlijk".

Zware taak

De taak van de gemeentesecretaris is door de jaren heen ook nogal veranderd. „Niks is statisch. In het begin was de secretaris een allesweter. Nu moet hij dat overlaten aan de vakspecialisten en zelf meer coördinerend en begeleidend optreden. Het gaat natuurlijk om een spilfunctie, die verre van eenvoudig is. Het is een zware taak, die als je het ernstig neemt een zaak is vol zorgen".

Vergroting van de ambtelijke macht, waar men het zo vaak over heeft, ziet Dam niet zo erg zitten. „Natuurlijk kunnen ambtenaren wel een zekere invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door een gesignaleerd probleem door te spelen naar burgemeester en wethouders, maar juist in dat college moet dan de eerste politieke beslissing vallen. Ambtenaren moeten over een zaak in rapportage informeren en voldoende keuzemogelijkheden voor de bestuurder laten. _ ^ ,, ,•

Trouwens er is een ontwikkehng gaande, dat mensen zich heel makkelijk wenden tot hun wethouders. Het actieve voorlichtingsbeleid dat we in Leersum voeren heeft daar zeker toe bijgedragen. Een gemeentesecretaris heeft natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheden, maar niet naar buiten toe. Belangrijk is wel de samenwerking met het college en het op elkaar afstemmen van de verschillende taken op de secretarie. Je moet je steeds afvragen wie er allemaal bij de uitvoering van een bepaalde zaak betrokken zijn. Die uitvoering is sterk veranderd, vooral omdat de accenten anders zijn komen te liggen. Zo moeten we bijvoorbeeld veel meer rekening houden met de mensen van buitenaf, die hier zijn komen wonen".

Waardering

De gemeentesecretaris is een gezellige prater, die ook over zijn maatschappelijke activiteiten veel weet te vertellen. Zo is hij bijvoorbeeld werkzaam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.