+ Meer informatie

Boekennieuws

Alle genoemde boeken zijn bij de boekhandel te koop of te bestellen, tenzij anders vermeld.

4 minuten leestijd

"De rechte Godsvrucht" door prof. G. Wisse; uitg. De Groot-Goudriaan, Kampen; 184 blz., ƒ 29,90.

Overdenkingen en predikaties van professor G. Wisse (1873-1957). De opgenomen overdenkingen zijn nog niet eerder gepubliceerd. Alle artikelen zijn geschreven in de gekruide stijl die zo kenmerkend is voor het werk van professor Wisse. De uitgave werd verzorgd door ds. H. van der Ham, die eerder "Professor Wisse; Aspecten van zijn leven en werk" publiceerde.

                              ------------------------------

"Tot belijden geroepen" door ds. C. Harinck; uitg. J.J. Groen & Zn., Leiden; 155 blz., ƒ 29,95.

De vragen die er bij de jeugd leven rond het al dan niet doen van openbare belijdenis brachten ds. Hainck tot het schrijven van dit boek. In Terdege van 7 september 1994 ging de schrijver uitgebreid op dit onderwerp in.

                              ------------------------------

"Mijn opa is gestorven" door C.L.M. van Noort; uitg. J.J. Groen & Zn, Leiden; 55 bLz., ƒ 19,95.

Ook kinderen krijgen te maken met de dood. In dit eerste deeltje in de serie "Kind en rouwverwerking" geeft de auteur een bijbelse leidraad waarmee kinderen op hun eigen niveau worden geconfronteerd met ziekte, overlijden en begrafenis. Het boekje is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en is geïllustreerd door Marianne Witvliet.

                              ------------------------------

"Ook dit is Israël - Samaria- Judea" door Karel R. van Oordt en Pee Koelewijn; uitg. Kok Voorhoeve in samenwerking met Christenen voor Israël, Nijkerk;126 blz., ƒ 19,90 excl. verzendkst. Te bestellen bij Christenen voor Israël, tel. 03494- 58824.

Een fotoboek over het heilige land, in het bijzonder Judea en Samaria, tot stand gekomen dankzij Karel R. van Oordt en Pee Koelewijn. De samenstellers hopen dat de lezers (gaan) inzien dat de meer dan 130.000 inwoners van de genoemde gebieden ook echte Joden zijn.

                              ------------------------------

"Ds. D. Rietdijk - Uw ogen zullen de Koning zien"; uitg. Groen, Leiden; 144 bLz., ƒ 24,95.

Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties van ds. Rietdijk.

                              ------------------------------

"Schijn en zijn" - Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot door ds. Joh. de Rijke; uitg. RDU, Boskoop 165 blz., ƒ 24,95.

Een bestudering van de prediking van ds. J. C. Philpot. Philpots prediking was volgens de auteur een oorspronkelijke variant binnen een veelkleurige, bevindelijke traditie.

                              ------------------------------

"Het was maar kort - Over de Joodse Gemeenten in Nederland" door Lody B. van de Kamp; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 80 blz., ƒ 18,50.

Rabbijn Lody B. van de Kamp tekent in dit boek verhalen op over de joodse gemeenten in Nederland. Drie momenten uit de geschiedenis zijn daarbij steeds van belang: het einde van de jaren dertig, de bezettingsjaren en de naoorlogse jaren.

                              ------------------------------

"Discriminatie" i.s.m. De Driestar; uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; 112 blz., ƒ 19,50.

Artikelen over een onderwerp dat ons allen aangaat. De Algemene Wet Gelijke Behandeling geeft in elk geval voldoende aanleiding ons bezig te houden met discriminatie. Deze bundel is geschreven door verschillende auteurs.

                              ------------------------------

"Geroepen tot de bruiloft des Lams"; uitg. gebr. Verloop, Alblasserdam; 4e druk; 168 blz., ƒ 26,90.

Levensbeschrijving, rouwdienst, toespraken bij de begrafenis en enkele preken van ds. A. de Waard, predikant van de Vrije gemeenten die ontstonden uit de prediking van ds. Sterkenburg en Stam.

                             ------------------------------

"Wie is God?" door dr. W.H. Velema; uitg. J.J. Groen & Zn., Leiden; 111 blz., ƒ 19,95.

Dr. Velema gaat op pastorale wijze in op vragen als "Bestaat God wel" en "Hoe is Hij te vinden?" Hij gaat in op de Drieëenheid en bespreekt de eigenschappen van God.

                              ------------------------------

"Gewetensvrijheid - Bijbels en staatkundig gereformeerd aspect van een grondrecht" door drs. K. van der Zwaag e.a; uitg. Den Hertog Houten; 73 blz., ƒ 19,75.

Bijbelse en historische gegevens over geweten en gewetensvrijheid, een onvervreemdbaar grondrecht. Met een standpuntbepaling ten aanzien van andere christelijke partijen inzake gewetensvrijheid.

                              ------------------------------

"Philippus Melanchthon - De levensweg van Luthers vriend" door drs. C.R. van den Berg; uitg. Den Hertog Houten; 106 blz., ƒ 19,50.

Prettig leesbaar, geïllustreerd boekje over de zeer begaafde reformator, opsteller van de eerste protestantse dogmatiek.

                              ------------------------------

Andrew Murray

Ter aanvulling op het artikel van ds. W van Vlastuin over Andrew Murray, in Terdege van 10 maart 1994, attendeerde evangelist Johan Maasbach ons op de heruitgave van zo'n 25 boeken van Murray.

"Apostel der liefde" is een biografie, geschreven door Hans Soeters. De boeken worden uitgegeven door Gazon uitg., Den Haag, tel. 070 - 3469729 of 3635929. Ook te koop in de boekhandel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.