+ Meer informatie

Tekort arbeidskrachten in de scheepsbouw

3 minuten leestijd

Tussen de directie van liet Rijn-Schelde-'VeroImeconcem (scheeps- en machinebouw) enerzijds en vertegenwoord^ers van de vakbonden en van de centrale ondernemingsraad anderzijds beginnen binnei&ort besprekingen over de wijze waarop het concern het aanzienlijke tekort aan arbeidskrachten bij een aantal van de 57 RSV-bedrijven zou willen oplossen.

Deze gesprekken gaan op gang komen nadat de directie van het concern eind vorige week onder druk van de bedrijfsledengroep tadustriebond NVV van RSV-dochter Wüton Fyenoord in Schiedam besloot aanvraag bij de minisier van Sociale zaken voor de werving van 200 gastarbeiders voor Wilton op te schorten. Nadat bekend was geworden dat RSV een dergeUjk verzoek zou gaan indienen kwam de bedrijfsledengroep, gesteund door de industriebonden, onmiddellijk in actie. Er ging een brief uit naar de minister, waarin deze dringend werd gevraagd de aanvraag van het concern af te wijzen. De groep wees er in de brief op dat met name bij Wilton Fyenoord in Schiedam het percentage gastarbeiders sterk is gestegen. Indien het verzoek van RSV zal worden ingewilligd zal ongeveer een 20 pet. van de in totaal 4200 werknemers uit buitenlanders bestaan. Volgens de bedrijfsledengroep van het NVV is er de laatste tijd al te vaak sprake geweest van spanningen op de weri' tussen Nederlanders en buitenlanders. Vooral in nachtdiensten en in olensten tijdens het weekeinde wordt de situatie voor de Nederiamdise arbeiders vaak ondragelijk. Zij voelen zich, aldus motiveerde de bedrijfsledengroep, in het gedrang komen tussen de grote groepen gastarbeiders en er ontstaan ;ieïrriteerde situaties door taalproblemen. Dat alles heeft ertoe geleid aal steeds meer Nederlandse arbeidskrachten de werf verlatöi, als Sfcvolg waarvan de werksituatie nog verder verslechtert.

WERKSITUATIE

Volgens de heer Rijke, lid van de raad van bestuur van Rijn Schelde \erolme Concern, heeft RSV aan de cis van de bedrijfsledengroep toegcgi-ven om moeilijldiedcn bij Wilton «fyenoord zoals die door de groep wa»en voorspeld, te •voorkomen.

„In de gesprekken die gaan komen hopen we gezamenlijk een oplossing te vinden voor de problemen. Bovendien hebben we nu de tijd om eens wat dieper in te gaan op de klachten van Nederlandse arbeiders over de slechte werksituatie, dde het gevolg zou zijn van het grote aantal buitenlanders", aldus de heer Rijke. Hij verklaarde maandagmiddag nog eens dat het concern en met name de bedrijven in het Waterweggebied te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten. Dat tekort was dan ook reden voor de RSV-directie om de minister toestemming te vragen voor het aantrekken van meer buitenlanders. Volgens de heer Rijke heeft het concern in totaal nog enkele duizenden weifenemers nodig. Bij de RSV-bedrijven werken op het ogenblik ongeveer 31.000 mensen. Drieduizend van hen zijn buitenlanders in vaste dienst en er zijn drieduizend buitenlanders die op contract werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.