+ Meer informatie

„Uitspraak Kok over wir-fraude gaat te ver"

NCW vindt geen bewijs in rapport

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlands Christelij'k Werkgeversverbond (NCW) vindt, ook nu het rapport over de wir-fraude openbaar is, dat minister Kok van financiën te ver is gegaan met zijn beschuldigingen aan het bedrijfsleven.

Staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën maakte het rapport openbaar onder druk van het NCW, dat een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur. Het NCW vond dat er een verkeerd beeld dreigde te ontstaan. Bedrijven zijn niet schuldig voordat hun schuld bewezen is.

„Daarom dient men zich in dit stadium te onthouden van een publicitaire lynch-partij en daarvoor via publieke uitspraken ook geen aanleiding te geven. Het is zeer de vraag of de minister van financiën met zijn optreden de grenzen van de zorgvuldigheid niet heeft overschreden", aldus De Werkgever, het blad van de NCW.

Tegen zestig bedrijven wordt strafvervolging ingesteld. Dat is ongeveer 1 procent van het aantal bedrijven die in de steekproef onderzocht zijn, aldus Lempers. Bovendien wijst hij erop dat het in dit soort gevallen vaak gaat om de interpretatie van bepaalde gegevens. Zo blijkt uit het rapport dat ook binnen de belastingdienst verschil van mening heeft bestaan over het opvoeren van software als investering in plaats van als onkosten.

Correctievoorstellen

Het rapport gaat uit van een minimale schatting van de opbrengst van een landelijke opsporingsactie van 262 miljoen gulden, maar Lempers wijst erop dat de onderzoekers zelf stellen dat het hier gaat om „correctievoorstellen", hetgeen kan betekenen ,dat een aantal daarvan niet gehandhaafd zal worden bij de belastingaanslag. Lempers wijst bovendien op een aanbeveling in het rapport om geen nieuwe landelijke actie naar de nog niet onderzochte wir-claims te starten. „Kennelijk vinden de onderzoekers dat niet nodig",

In het rapport, dat vooral gaat over de organisatie van het landelijke opsporingsonderzoek, worden geen namen van bedrijven genoemd. Passages die inzicht kunnen geven over de opsporingsmethode zijn weggelaten. Zo ontbreken bij voorbeeld drie bijlagen. Het NCW beraadt zich er nog over of ook juridische actie zal worden ondernomen om ontbrekende delen van het rapport te krijgen. Dan zou mogelijk een beter inzicht kunnen worden verkregen in de hardheid van de beschuldigingen. „Want daarom is het ons begonnen", aldus Lempers. „Natuurlijk vinden wij het uitstekend dat fraude wordt aangepakt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.