+ Meer informatie

Competentiestrijd rond controle en begeleiding zieke werknemer

1 minuut leestijd

DEN HAAG (ANP) - De bedrijfsverenigingen en het GAK zijn niet bereid zonder meer hun directe bemoeienis met zieke werknemers in de eerste zes ziekteweken op te geven. Dat blijkt uit een brief van de Federatie van bedrijfsverenigingen aan de Sociale Verzekeringsraad.

De werkgevers stellen zich op het standpunt dat zij, als zij vanaf 1 januari 1993 die eerste zes ziekteweken het loon uit eigen kas doorbetalen, ook het recht hebben controle en begeleiding in eigen beheer uit te voeren. De vakbeweging is daar beducht voor, zo is eerder gebleken.

Ook minister De Vries van sociale zaken wil waarborgen dat de werkgever in die eerste zes ziekteweken zich adequaat van zijn begeleidingstaken kwijt. Hij wil in de Arbowet een nieuw artikel opnemen, dat de werkgever verplicht een uitgebreide verzuimregistratie bij te houden. Gedacht wordt aan leeftijd, geslacht, functie, afdeling, dienst, reden van verzuim, aantal ziektedagen per melding, aard en ernst van de klachten, ondernomen acties van werkgever en werknemer en in dit verband gemaakte afspraken.

Verder moet de werkgever jaarlijks een verzuimanalyse maken, die wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ook verplicht de Wet terugdringing ziekteverzuim de werkgever die controle en begeleiding zelf wil regelen, om daartoe een plan op schrift te stellen.

De bedrijfsverenigingen en het GAK moeten dat papieren plan van aanpak goedkeuren. Zonder goedkeuring mag de werkgever niet via zijn eigen bedrijfsgezondheidsdienst controleren en begeleiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.