+ Meer informatie

Bakermat van Zeist wordt vernieuwd

Oude banketbakkerij groeide uit tot hotekomplex met theatherzalen

5 minuten leestijd

ZEIST — Het oudste gebied van Zeist wordt vernieuwd. Voor het gebied rondom Het Rond is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld waarover de bewoners nu hun zegje mogen doen. Naast de nieuwbouw van ongeveer 250 woningen en veranderingen in het verkeer wil het gemeenbestuur een sterkere ^orumfunctie" in de omgeving van Het Rond.

Het Rond is de 'bakennat' van Zeist. Hier ontstonden de dorpsstraten langs de op de overgang van hoog naar laag gelegen route van Arnhem naar Utrecht. In de achttiende eeuw werd de oude route doorsneden door de monumentale Slot-as. Op het snijpunt van beide ontstond Het Rond.

In de negentiende eeuw kwam het gebied tot bloei. Het kreeg een stedeGjke functie. Van oudsher waren er belangrijke publieke functies gevestigd. De toenemende verkeersdrukte in de Dorpsstraten en de verschuiving van het winkelcentrum in noordoostelijke richting leidden echter in het laatste decennium tot verval van dit cultuurhistorisch waardevolle gebied. Daar komt nu verandering in. De gemeente wil het gebied Het Rond ingrijpend herstellen en vernieuwen.

Voor de realisering van de „forumfunctie" wordt de gemeente geholpen door het particuHere initiatief van de direc^tie van het Figicomplex tegenover het gemeentehuis. Daar liggen de plannen klaar voor de bouw van een nieuw hotel met honderd kamers, drie restaurants en vier theaterzalen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden en waar ook het culturele leven van Zeist zich in de toekomst gaat afspelen.

De directeur van het Figicomplex, 3. C. M. Ruys, vertelt in een van de •estaurants over de nieuwbouwplanlen, die ruim 26 miljoen gulden gaan iosten: „In 1987 hadden wij reeds jlannen ontwikkeld om het Figicomalex te renoveren. Dit plan zou 6 miljoen gulden gaan kosten. Wij hebben daar toch van afgezien, omdat wij het lagen als een lapmiddel. Dit omdat jen gedeelte van dit complex stamt jit 1908".

In dat jaar startte George Fygi een aanketbakkerij. Hij had eerst een £aak aan de Lageweg, maar wilde rich vestigen tegenover het nieuwe gemeentehuis dat toen werd gebouwd. Daarna kwam in 1912 de familie Ruys in het bedrijf.

„Daarna breidde het bedrijf zich verder uit. In 1926 werd in samenwerking met de gemeente een schouwburg gebouwd. De groei van Figi zette zich in de jaren dertig voort en vanaf 1926 waren alle onderdelen in het bedrijfaanwezig die er nu nog zijn. Tot 1970 werden alle activiteiten op cultureel gebied door Figi georganiseerd. Diverse toneelspelers traden op. Daarna verhuisde het culturele leven naar Boschlust, omdat de gemeente zelf de activiteiten ging regelen". Volgens Ruys raakte Figi toen een bron van inkomsten kwijt en ging het bedrijf zich toeleggen op het organiseren van congressen, waaraan veel behoefte was, omdat Zeist centraal gelegen is.

Boschlust

De Figi-directie bleef niet stilzitten en ontwikkelde in 1989 zelfstandig een plan voor nieuwbouw aan Het Rond. Het huidige complex zou moeten wijken voor honderd hotelkamers, drie theaterzalen, een kantorencomplex, restaurants en een banketbakkerij.

In die periode wilde de gemeente ook Boschlust privatiseren, vanwege de steeds toenemende kosten. Hoewel er enkele belangstellenden waren voor overname van Boschlust, kon het gemeentebestuur met hen geen overeenstemming bereiken. Ruys: „Wij hebben toen de gemeente van onze plannen op de hoogte gebracht en gevraagd om samenwerking bij culturele activiteiten. In eerste instantie was men wat bevreesd voor het particuüere initiatief van ons, maar nadat bleek dat de ligging en gebruiksmogelijkheden voor allerlei activiteiten in ons complex optimaal gerealiseerd konden worden, werd na ruggespraak met de culturele verenigingen overeenstemming bereikt. Met de gemeente is een intentieverklaring afgesloten, waarin staat dat men circa 60 dagen per jaar de beschikking krijgt over een zaal voor culturele activiteiten. Je ziet dus dat de geschiedenis uit 1926 zich herhaalt. Ook toen werd overeenstemming bereikt om het culturele leven bij Figi onder te brengen.

In eerste instantie wilden wij aan de nieuwbouwplannen een kantorencomplex toevoegen, maar daar hebben wij in en later stadium toch van afgezien, omdat het geheel anders te groot zou worden".

Verspreid

Nog enkele maanden staat het Golden TuUphotel met de bijbehorende accommodaties overeind. Vermoedelijk gaat in oktober de slopershamer erin. Dit is het startsein voor de vernieuwing van Hel Rond. De plannen van de gemeente komen daarna in uitvoering. Het hotel is reeds gesloten. De restaurants en bioscoopzalen worden tijdelijk verplaatst naar Boschlust. Van de zestig werknemers vloeit een deel af. Een deel gaat mee naar Boschlust en anderen verhuizen naar het restaurant in het Zeister Slot. Ruys verwacht dat de bouw in het voorjaar van 1993 gereed zal zijn.

Ook ten opzichte van de huidige verkeersstromen wordt het een en anZEIST der in dit gebied drastisch veranderd. Omdat op dit moment het autoverkeer in het hele gebied domineert, blijft er weinig ruimte over voor de voetgangers en fietsers. Het plan is dan ook om het verkeer niet meer door de Dorpsstraten te laten rijden, maar over de Lageweg, die moet worden verbreed en gaat behoren tot de zogenaamde "centrumruit". In het plan van de gemeente krijgen Jufferstraat, Nooitgedacht, Maurikstraat en Walkartweg de functie "woonstraat". Dit betekent dat in deze straten de ondersteuning van de woonfunctie vooropstaat. Daarnaast moet ook de ontsluiting van aangrenzende terreinen mogelijk blijven. Op enkele plaatsen wil men onderbreking van het autoverkeer of het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen. Op de Slotlaan, tussen de Hogewegen en Jufferstraat, komt eenrichFoto RD tingsverkeer in de richting van de Hogewegen naar Het Rond.

Rondom Het Rond en omgeving zal de komende jaren veel veranderen. Het doel van de gemeente daarbij is duidelijk: de „omgevingskwaliteit" gaat omhoog. Het Rond moet een bijzonder onderdeel van het centrum van Zeist worden, een schakel en verblijfsgebied tussen het Slotcomplex en het commerciële (viinkel)centrum van Zeist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.