+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

„Elf predikaties op Avondmaalstijden" door Andrew Gray Den Hertog's Uitgeverij bv — Utrecht. 208 bladzijden — tweede druk prijs ƒ 16,50.

De eerste druk van dit werkje kwam uit in het jaar 1925 en is toen vertaald door de heer C. B. van Woerden te Zeist. De oorspronkelijke titel in het Engels luidt: „Eleven Communion Sermons". De „Communions" duren in Engeland vijf dagen. De donderdag was een vasten- en bededag, afgezonderd tot verootmoediging en belijdenis van zonde. De vrijdag was een dag van samenkomst, waarop geestelijke zaken besproken worden. De zaterdag was de dag van voorbereiding voor de zondag.

Op de zondag werd het Heilig Avondmaal bediend en de maandag was bestemd als dankdag. Vooral de maandagen waren vaak wonderlijk gezegend.

Ter gelegenheid van deze dagen werden door Gray deze preken, gebundeld in dit werkje, uitgesproken.

Na een voorwoord van de vertaler treffen we de elf preken aan over teksten uit Spreuken, Job, de Psalmen, Paulus' brief aan de Corinthiërs, Maleachi en Exodus. Tenslotte toespraken uitgesproken vóór en bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

Deze bekende Schotse predikant is geboren in het jaar 1633 te Edinburgh en overleden in het jaar 1656 te Glasgow. Hij was afkomstig uit een aanzienlijk Schots geslacht. Na zijn bekering voelde hij zich geroepen om predikant te worden. Reeds op de leeftijd van twintig jaar werd hij predikant te Glasgow. Veel van zijn preken werden stenografisch opgenomen en uitgegeven.

Nog in het jaar 1839 verschenen er herdrukken in het Engels van zijn werken. Ook in onze taal zijn heel wat prekenbundels verschenen van Gray.

Gray waarschuwt zijn hoorders zich te wachten voor geveinsdheid. De hoop der huichelaars, die niet op Christus gevestigd is, zal vergaan.

Gewezen wordt op het feit dat de dag van de verschijning van Christus eenmaal een grote dag zal zijn. Ten opzichte van het loon dat zal worden vergolden: de hemel en eeuwige blijdschap, ook wordt de andere kant getekend: de hel en het eeuwig afgrijzen.

Verachters van het Evangelie en geringschatters van de Zoon van God, zullen nooit verontschuldigingen kunnen inbrengen. Gray merkt hier op, dat als Christus op de wolken zal zitten en zal vragen: „Waarom veracht gij Mij?", dat velen zullen antwoorden: „O! helaas, dat ik nooit dat Evangelie gehoord had!".

Wie andere werkjes van Gray in bezit heeft zal ook zeker dit boekje aan willen schaffen. Zo kan dit overjarig koren, van deze op zo'n jeugdige leeftijd overleden predikant, nog tot zegen zijn.

J.A.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.