+ Meer informatie

Ethanoluitstoot Akzo |Amhem moet omlaag

Scherpe voorwaarden van GS aan bedrijf

2 minuten leestijd

1 ARNHEM — Akzo BV in Arnhem moet binnen een jaar èe ethanoluitstoot in de fabriek voor industriële colloïden |CMC) met 95 procent verminderen. Die voorwaarde hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland verbonden aan het afgeven van een nieuwe vergunning op basis van de Hinderwet en de Wet op de luchtverontreiniging voor de ^MC-fabriek, zo maakte de provincie gisteren bekend.

> Ethanol (een soort alcohol) behoort tot de koolwaterstoffen. KoolWaterstoffen zijn van invloed op ^mogvorming. Óver de uitstoot van deze stoffen zijn landelijk afspraken gemaakt. Hierop hebben GS hun voorwaarden aan Akzo gebaseerd, aldus een verklaring van de provincie. | Over een jaar mag Akzo nog maximaal 10 kilo ethanol per uur uitstoIjsn. Bovendien moet Akzo in februari volgend jaar een rapport aan GS overleggen waarin voorstellen worden gedaan om de uitstoot nog verder terug te brengen. Aan de hand van dat rapport zullen GS eventueel nog meer voorwaarden aan de nieuwe Vergunning verbinden. I Akzo is van plan bij de CMC-faIJriek op het industrieterrein in Arnfiem een reinigingsinstallatie te bouten. Daarnaast zal er een ander, milieuvriendelijker produktieproces komen. Alleen als Akzo aan alle gestelde voorwaarden voldoet, zal de CMC-fabriek in bedrijf kunnen blijven, aldus GS.

Waddenzee

Het is verheugend dat Akzo in Delfzijl nu zelf voor de kosten van het verwijderen van vervuild slib moet opdraaien als de door dit bedrijf veroorzaakte vervuiling bepaalde normen overschrijdt. Voor de Waddenzee zou het beter zijn als de vervuiling bij de bron wordt aangepakt en Akzo de kosten voor alle vervuiling voor zijn rekening moet nemen. Dat stelt de werkgroep Eemsmond van de Waddenvereniging naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State in in een procedure tussen Rijkswaterstaat en de Akzo.

Akzo had van Rijkswaterstaat in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater een vergunning gekregen voor het lozen van afvalstoffen op de Eemsmond. Een van de Akzo-bedrijven in Delfzijl loost onder meer hexachloorbenzeen en kwik op de Eemsmond. In de vergunning had Rijkswaterstaat bepaald dat de vervuiling door Akzo onder bepaalde normen moest blijven, anders zou het bedrijf de kosten van het verwijderen van verontreinigd slib moeten betalen. Akzo legde zich niet neer bij deze bepalingen en spande bij de Raad van State een procedure aan, waarbij het bedrijf echter in het ongelijk werd gesteld.

Novum

Volgens de werkgroep Eemsmond zijn deze uitspraken van de Raad van State een novum. Tot nu toe werden de kosten voor het baggeren van vervuilde bodem betaald uit de algemene middelen. Het schoonmaken van het vervuilde Zeehavenkanaal bij Delfzijl zal naar schatting zo'n 4 miljoen gulden gaan kosten. In principe kan het Havenschap Delfzijl de kosten nu dus op Akzo verhalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.