+ Meer informatie

Geloofsroem

2 minuten leestijd

Gij gelovigen die reeds door Gods genade de Middelaar Jezus Christus zijt deelachtig geworden en die Hem hebt aangenomen, waardoor gij ook macht gekregen hebt om kinderen Gods genaamd te worden, roemt hier de wijsheid en wonderlijke mensenliefde van de drieënige God. Roept er vrij over uit: „O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! (Rom. 11:33). O, zalige verborgenheden, in welke de engelen zelfs begerig zijn al nederbukkende in te zien!

Geeft God de Vader ere, die u zodanig een Middelaar heeft gegeven. Geeft God de Zoon ere, die het Middelaarswerk zo gewillig op zich heeft genomen en volbracht. Geeft God de Heilige Geest ere, die deze heugelijke tijding aan u heeft bekend gemaakt en uw hart bewerkt om ze aan te nemen. Maakt veel gebruik van Jezus, uw Middelaar. Gebruikt Hem in alles en tot alles. Hij wil toch voor alles in allen zijn (Col. 3:11). „En wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, jagende naar de volmaaktheid, of gij het ook grijpen mocht, waartoe gij van Christus Jezus ook gegrepen zijt" (Filip. 5:12).

Kinderen van God, u komt dit voorrecht toe. En in de ure des doods wens ik, dat het de Heere u zal gunnen, om met Simeon uit te roepen: „Nu laat gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar uw Woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien". Of om met Paulus te zeggen: „Ik weet in wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag, Amen.

J. Beukelman (Catech. verklaring)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.