+ Meer informatie

KERKREGERING IV

4 minuten leestijd

De vorige maal hebben wij er opgewezen, dat de ambtsdragers, en speciaal de ouderlingen, studie moeten maken van de kerkregering. Hun taak, door God opgelegd en door hen aanvaard, is om de gemeente van Christus te regeren. Dús is het duidelijk, dat zij moeten weten hoe dit moet geschieden. In het vorgie artikel beloofden wij thans iets te zullen zeggen over de wijze waarop men de situatie van de kerkregering kan aanvatten. Het zal duidelijk zijn dat wij in dit verband slechts enkele algemene opmerkingen kunnen maken.

Om te beginnen is het nodig, dat iedere ambtsdrager over een exemplaar van de Kerkorde beschikt. Het is natuurlijk het meest aanbevelenswaardig om de laatste uitgave te hebben. Oudere uitgaven zijn volstrekt niet waardeloos, maar om goed op de hoogte te zijn met de kerkelijke bepalingen moet men toch een uitgave hebben waarin de laatste synodale besluiten zijn opgenomen. Onze laatste uitgave van de Dordtse Kerkorde dateert van 1954. Na dien zijn echter al weer twee generale synoden gehouden, nl. in 1956 en in 1959, en dit jaar komt D.V. de generale synode weer bijeen, zodat het dan wel weer tijd wordt om een nieuwe uitgave ter perse te leggen, waarin de belangrijkste besluiten van de generale synoden van 1956, 1959 en 1962 een plaats ontvangen. Welnu, iedere ambtsdrager schaffe zich een Kerkorde aan en bestudere haar! En dan niet alleen de artikelen van de Kerkorde met de daarbij gevoegde synodale bepalingen, ook de achter de Kerkorde gevoegde bijlagen met concepten!

Verder is het noodzakelijk, dat de ambtsdragers studie maken van de acta van de generale synoden. Elke kerkeraad ontvangt een exemplaar van de acta. Als men dit onder de broeders laat circuleren is ieder in de gelegenheid kennis van de inhoud te nemen. Daarna moet dit exemplaar in het archief worden opgeborgen. Beter is om een exemplaar extra te bestellen en dit te laten circuleren; het allerbeste is natuurlijk, dat iedere ambtsdrager zich een exemplaar aanschaft. Maar dit ideaal zal wel nooit verwezenlijkt worden.

Voorts willen wij de aandacht vestigen op een paar boeken over de kerkregering, die van groot belang zijn. Men is immers niet klaar met de wetenschap, dat dit of dat in artikel zoveel staat, neen, men moet ook de actergronden van allerlei bepalingen en regelingen weten en de beginselen kennen waaruit zij geboren zijn. En daarvoor is nodig, dat men verschillende werken over de Kerkorde en wat daarmee samenhangt raadpleegt. Het zou mij weinig moeite kosten om hier nu vele titels van werken te noemen, maar dit zou weinig zin hebben, alleen reeds om het feit, dat vele werken niet of zeer moeilijk te verkrijgen zijn. Daarom beperken wij ons tot de twee volgende werken: ds. Joh. Jansen, Korte Verklaringen van de Kerkorde, derde druk, in 1952 uitgegeven bij J. H. Kok, N.V., te Kampen, en dr. F. L. Bos, De Orde der Kerk, toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen, in 1950 uitgegeven door Uitgeverij Guido de Bres te ‘s-Gravenhage. De naarstige bestudering van dergelijke boeken zal de kennis van het kerkrecht ongemeen verrijken en dit komt uiteindelijk de welstand der gemeenten ten goede. In dit verband mag ik misschien in alle bescheidenheid nog wel wijzen op de artikelen die in De Wekker verschijnen als toelichting op de Kerkorde. Het is mij bekend dat sommigen deze artikelen uitknippen en bewaren en dat men zelfs op een enkele plaats op de vergadering van de Mannenvereniging deze artikelen bespreekt. En hiermee zijn wij meteen genaderd tot een ander middel om de kennis van der kerkregering te vergroten en te f under en. Men kan de beginselen van onze gereformeerde kerkregering op de vergaderingen van de Mannenvereniging behandelen, en dat is prachtig en zeer aan te bevelen, maar dit zal toch slechts op een enkele plaats gebeuren. Wij doen hier nu de suggestie om speciale cursussen voor ambtsdragers te organiseren om op deze manier de kennis van de gereformeerde kerkregering te vermeederen en te verdiepen. Naar mijn overtuiging zal men hier naar wegen en middelen moeten zoeken om dit te bereiken. Natuurlijk kan men de doelstelling van een dergelijke cursus verbreden, en hier zou zelfs heel veel voor te zeggen zijn, maar omdat wij het hier nu speciaal over de kerkregering hebben meenden wij deze zaak hier voorop te moeten stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.