+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Th. Delleman, In hemel en op aarde

.

Kok, Kampen 1972. 136 blz. Prijs f 9,75.

Dit boek gaat op populaire wijze in op de „dood-is-dood-theologie”. De auteur weerspreekt deze theologie hartgrondig. Hij opent uitzicht op de verwachting die Gods kinderen voor na dit leven mogen hebben.

Zoals we van hem gewend zijn, vlecht hij allerlei, ook zeer eigentijdse gedich ten door zijn betoog heen. Hij bouwt zijn zinnen niet zwaar op. Hij zit met de lezer te praten. Vier hoofdstukken telt het boek. Enkele nieuwtestamentische en enkele oudtestamentische teksten. De sleutels van de dood en het doden rijk. Het laatste hoofdstuk draagt de titel: Met Hem in de hemel.

Er staan in dit boek hele mooie dingen. Het vertoont één tekort. De schrijver poneert bepaalde dingen op grond van een summiere bespreking van een en kele tekst. Niet al het tekstmateriaal dat voor zijn stelling of het omverwer pen van een stelling gebruikt zou moe ten worden, komt aan de orde. Ik heb nu bijvoorbeeld het oog op het feit dat de schrijver ontkent dat ongelovigen voor eeuwig verloren zullen zijn. Ze zullen er gewoon niet meer zijn. Hij meent dat de opstanding reeds begint direct bij de dood en niet pas na Chris tus’ wederkomst. Dit zijn nog al boute uitspraken. Alle tekstmateriaal is niet aan de orde geweest. Deze conclusie lijkt mij niet houdbaar.

Niettemin heeft het boek een duidelijk positieve strekking, waarover we ons verblijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.