+ Meer informatie

Houd het huwelijk van uw kinderen niet onnodig tegen

4 minuten leestijd

Het kan voor ouders emotioneel moeilijk zijn om hun kinderen los te laten, wanneer ze zelfstandig gaan wonen of tot een huwelijk komen. We moeten echter niet vooral op ons gevoel afgaan, maar op de bijbelse richtlijnen in dezen.

We zeggen vaak: „Kleine kinderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen." Ouders blijven immers de zorg over grote kinderen houden, al zijn ze niet meer thuis. Hoe nodig is het om gedurig onze kinderen te blijven opdragen in het gebed, ook in die moeilijke perioden, waarin de zonde zich zo machtig openbaart. De vader in de gelijkenis van de verloren zoon keek uit naar het kind dat verloren was, elke dag hopend dat het weer zou terugkeren. Daarin zie je de bewogenheid van ouders op een treffende wijze door Jezus getekend in de gelijkenis, die predikt de liefde Gods over verloren mensenkinderen. Steeds moeten we daarom de vraag in de moeilijkheden met grote kinderen stellen: „Wordt ons in onze kinderen de spiegel van onszelf tegenover de Heere niet op een bijzondere wijze voorgehouden?"

Zelfstandig
AI is er bij onze kinderen een evenwichtige groei naar de volwassenheid, dan nog hebben er voor ouders grote veranderingen plaats. De kinderen hebben hun eigen weg gevonden; ze leiden ook hun eigen leven; ze hebben hun eigen contacten. Soms kunnen ouders dat moeilijk verwerken. Ook al zijn de kinderen niet getrouwd, ze gaan vaak toch op een bepaalde leeftijd het huis uit en op zichzelf wonen. Zelfstandig wonen is op zichzelf niet verkeerd. Het gaat meer om de motieven die een kind ertoe drijven. De Heere Jezus verliet ook Nazareth en ging in Kapernaüm wonen, met de bedoeling om de volle raad Gods in de wereld uit te dienen (Mattheüs 4:13). Zo kan het wel eens beter zijn om op een gegeven ogenblik het ouderlijk huis te verlaten. Maar wel alles voor het Aangezicht des Heeren.

Getrouwde kinderen
Voor ouders verandert veel wanneer kinderen tot een huwelijk komen. Als ouders moeten we beseffen, dat de kinderen nu een eigen gezin gaan vormen. „Het is niet goed, dat de mens alleen zij", zegt de HEERE Zelfbij de schepping van de vrouw. De Bijbel wijst ons daarin op een nuchtere wijze de weg: „De man zal vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn." Daarin ligt een geweldige wijsheid van God opgesloten. De vrouw neemt de eerste plaats in in het leven van de man en de man de eerste plaats in het leven van de vrouw. Met wie gaan zij het leven delen? Dat is een hele verantwoordelijkheid: het kan een stap dichter naar de hemel zijn of., naar de hel! Ouders hebben het er nog wel eens emotioneel moeilijk mee wanneer hun kinderen tot een huwelijk komen, ook al lijkt de verhouding in geestelijk en natuurlijk opzicht goed. Houdt u dan toch vooral het huwelijk van uw kinderen niet onnodig tegen, wanneer de jonge mensen naar elkaar toe gegroeid zijn. We kunnen dan zelf mede de oorzaak zijn om hen tot zonden te verleiden. Daarop wijst Paulus in 1 Korinthe 7. Ouders, gedenkt de kinderen in die dingen gedurig in het gebed.

Niet inmengen
U komt nooit af van de doopbelofte, ook al veranderen de verhoudingen na hun huwelijk voor u. Die twee mensen moeten samen alles delen voor Gods Aangezicht. Concreet betekent dat voor u, ouders, dat u zich niet te veel moet mengen in het huisbeleid van uw kinderen. Wees eerlijk en voorzichtig in wat u zegt als ouders en grootouders. Hoeveel keren werden verhoudingen verstoord wanneer kinderen bij ouders inwoonden. De ouders hebben wat dat betreft de scheppingsordinantie in de Heere te eerbiedigen, dat de kinderen hen verlaten moeten, om een eigen gezin te vormen. De Heere heeft Zelf in Israël ervoor gezorgd, dat de pasgetrouwden een eigen gezinsleven vormden. Daarom hoefde de man in het eerste jaar van zijn huwelijk niet in militaire dienst te dienen (Deut. 25:5). Ouders moeten afstand doen van hun kinderen te behoeve van het te sluiten huwelijk. Positief moet het zijn, dat u er kinderen bij krijgt en mogelijk ook kleinkinderen, voor wie u veel als grootouders kunt betekenen; maar jammer is het, dat het niet altijd even sterk wordt beleefd. Hebben we daarom er niet op te letten in familieverhoudingen, dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan? De aangetrouwde wordt vaak beschuldigd in geval van moeilijkheden. Zegt de Heere Jezus Zelf niet van het laatste der dagen, dat de schoondochter zal opstaan tegen haar schoonmoeder en omgekeerd? Bij grote crises in de familie, zoals echtscheidingen, sterfgevallen en boedelscheiding, is mij altijd de raad mee gegeven, in de eerste plaats eigen kinderen te betrekken in het gesprek. Zij mogen doorgaans meer zeggen in gevoelige situaties dan aangetrouwde kinderen. Laat de liefde en de rechte wijsheid de ouders in alles drijven, vooral om het ene nodige te zoeken voor elkaar in leven en sterven. <

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.