+ Meer informatie

Van plaatselijke kerken

1 minuut leestijd

Siegerswoude-De Wilp. Voor het eerst gaf de kerkeraad een gids uit, die hij Wegwijzer noemde. Deze wil trachten er toe bij te dragen de onderlinge band te versterken. De Wegwijzer geeft materiaal, waarmee gewerkt en gebouwd moet worden. De gids bevat vele gegevens, o.a. een naam- en adreslijst van leden, doopleden en meelevenden.

Breda. Deze gemeente vergadert sedert jaren in de bovenzaal van de Gereformeerde kerk. Daaraan zijn allerlei bezwaren verbonden. Er kon kortgeleden een pand worden aangekocht, dat tot kerk kan worden ingericht. De gemeente is klein, maar heeft toch in de loop van enige jaren kans gezien een bedrag van rond ƒ 25.000,– te sparen. De kosten van aankoop en inrichting komen op ongeveer ƒ 75.000,–. De gemeente komt dus op zware lasten. Er zijn al particulieren en kerkeraden geweest die hulp geboden hebben. Er bestaat nog gelegenheid om giften te storten op postrekening 1068911 van de Spaarbank voor Midden- en Westbrabant, ten gunste van rekening 86.17.02.220 ten name van het bouwfonds van genoemde kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.