+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

M. de Bruyne e.a. (red.), Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede-Kamerlid mr. dr. J.T. van den Berg. Uitg. Groen Heerenveen 2002, 119 blz. € 12,50.

Mr. dr. J.T. van den Berg nam na 16 jaar afscheid van het parlementaire leven. Gedurende die periode maakte hij namens de SGP deel uit van de Tweede Kamer. Verschillende personen, die hem uit deze jaren kennen, werkten mee aan de nu verschenen ‘vriendenbundel’. Daaronder zijn geestverwanten ais een mede-ouderling, ir. B.J. van der Vlies, ir. H. van Rossum, maar ook (bijv.) mr. Van Vollenhoven en minister Jorritsma. Alom wordt de punctualiteit en de grote kennis van zaken van deze parlemantariër, die wars is van gemaakte ophef of het zoeken van publiciteit, genoemd. Vooral op het gebied van verkeer en waterstaat heeft hij een duidelijk spoor nagelaten. Daar bovenuit gaat het principiële spoor dat hij in Den Haag nalaat, waarvoor hij zich niet schaamde.

Heleen van Haren, Van de andere kant. Getrouwd met een homoseksueel. Uitg. Kok Kampen 2002, 192 blz. €16,50.

Een huwelijk waarin je ontdekt dat je partner homofiel is, betekent niet minder dan een ramp. Wanneer dat alles dan ook nog eens in een pastorie plaatsvindt, wordt de problematiek nog eens zo ingewikkeld en zo pijnlijk. We horen dit verhaal inderdaad ‘van de andere kant’, van de kant van de partner die meer en meer vereenzaamt van haar man, van de kerkenraad, van collega’s, van… noem maar op. Pijnlijk is ook dat in het proces waarin ‘het’ aan het licht komt binnen de kerkelijke (van principieel-gereformeerde origine) gemeente niet iedereen zich gebonden weet aan de bijbelse regels van Matt. 18. Het loopt, na een lange weg van psychiatrische behandeling, uit op neerlegging van het ambt, vervolgens op een scheiding. Een triest relaas, helaas levensecht.

Johan Visser en René van Loon, Student en gemeente. Uitg. Kok Kampen 3e druk 2002, 125 blz. € 8,90.

Dit boekje is geschreven in samenwerking met IFES, de internationale organisatie voor evangelisch studentenwerk, waar o.a. veel leden uit onze kerken banden mee hebben. Het is een inzichtgevend boek over de vele problemen waar studenten en gemeenten onderling tegenaan lopen wanneer men samen iets wil opbouwen: in welke gemeente leef je mee als student? Hoe kun je als gemeente en student(envereniging) iets voor elkaar betekenen? Hoe vind je een goed evenwicht tussen je inzet voor je studie en voor je vereniging c.q. gemeente? Hoe vind je als studenten samen je weg in de verschillende kerken waar de leden toe behoren? Niet alle vragen zijn oplosbaar, maar het is goed dat ze ons helder voor ogen komen en dat zoveel mogelijk gezocht wordt naar een heilzame samenwerking tussen student en gemeente. Het is daarom geen wonder dat een derde druk van het gebodene nodig was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.