+ Meer informatie

ONS BLAD IN 1924.

3 minuten leestijd

Wij willen niet tot het laatste artikel van „Het jaar 1924" wachten om de lotgevallen van ons blad in 1924 met een paar woorden in herinnering te brengen.

In de redaktie kwam verandering. Eenige uitnemende redakteuren verlieten ons. Andere; eveneens uitnemende redakteuren, namen hun plaatsen in.

Het register, dat tegelijk met dit nummer of in ieder geval binnenkort verzonden wordt, doet zien, welk een verscheidenheid van onderwerpen er in het laatste kwartaal van 1923 en in de eerstei drie van 1924 werden verhandeld.

In het afgeloopen jaar werden van niet minder dan 26 schrijvers artikelen opgenomen. Hierin ligt zeker een wa, arborg voor veelzijdigheid. En voor de .toekomst wordt naar nog rijkere veelzijdigheidi gestreefd.

Het karakter van ons blad kan worden uitgedrukt in de woorden: principieel, reformatorisch, aktueel, kultureel, oriënteerend, popiulair. Inhoever ons blad in 1924 aan dit doel heeft beantwoord; zij aan het oordeel der lezers overgelaten. Wel kan verzekerd, dat de redaktie nog meer dan te voren dit doel zal zoeken te naderen.

Principiëel — geen schipperen met beginselen. Reformatorisch — geen vrede nemen met misstanden, maar die blootleggen en middelen ter verbetering aanwijzen en positief: de lijnen der Gereformeerde Reformatie doortrekken overeenkomstig het licht, dat God ons, kinderen van die Reformatie in dezen tijd, geeft.

Aktueel — geen vertoogen, die voor het verleden goed waren, maar heighten de vraagstukken, die zich thans, sterker, die zich van week tot week opdoen.

Kultureel — het speurlicht werpend over alle levensterrein, daarvoor uit Gods Woord de beginselen aan te geven en aan te wijzen, hoe deze dienen te worden toegepast.

Oriënteerend — op de hoogte houdend van alle merkwaardige verschijnselen binnen, maar ook buiten onzen kring.

Populair — zóó, dat de eenvoudigen het kunnen verstaan, al zijn er enkele rubrieken, die speciaal voor meer ontwikkelden zijn bestemd.

Meer dan eens moesten in 1924 artikelen blijven overstaan, ja soms geheele rubrieken uitvallen.

In zulke tijden doet de behoefte aan uitbreiding zich sterk gevoelen.

Deze kan ook verkregen worden, zoO' het abonnentental zich niet maar geleidelijk, d'oah met flinke sprongen uitbreidt.

En zijn we er diep van overtuigd, dat we in 1924 zeer ver van het volmaakte zijn gebleven, stellen wij op den Oudejaarsavond het zondige ook in onzen persarbeid ons schril en scihel voor oogen, hiervan zijn we zeker, dat pleitbeden als van Nehemia: „Gedenk m ij n e r, mijn God! ten goede, alles wat ik aan Uw volk gedaan heb", niet onverhoord blijven.

1925 legt een nieuwe taak op ons.

Bij het aanvaarden van die taak treden we onze lezers tegemoet met christelijken heilgroet.

Zijt Gode en Zijn genade bevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.