+ Meer informatie

Bejaardenhuis in Haagse Mariahoeve gaat door

Deel raad wil scherpere parkeernorm

2 minuten leestijd

leg met bewonersorganisaties nodig is. „Het schrijnende tekort aan beDEN HAAG - De laatste be, , jaardenwoningen is nu op een verantlemmering voor de bouw van een nieuw verzorgingshuis Landscheiding is weggenomen. De Haagse gemeenteraad ging gisteravond akkoord met een herziening van het bestemmingsplan Mariahoeve. Hierdoor kan met de bouw van het bejaardenhuis op het voormalige NAM-terrein worden begonnen.

Nieuwbouw is nodig omdat het oude tehuis reeds in 1980 werd afgekeurd. Naast de 120 vaste verzorgingsplaatsen aan de noordzijde van het bejaardenhuis worden aan de zuidzijde nog eens 60 tot 70 aanleunwoningen gerealiseerd. Het na overleg met de bewonersorganisatie herziene raadsvoorstel kreeg steun van de gehele raad.

Mevrouw A. S. Overhoff-van der Lem (D66) sprak haar waardering uit voor het overleg dat met de bewonersorganisatie was gevoerd .en voor de snelheid waarmee de ambtenaren met het aangepaste voorstel waren gekomen. Drs. M. P. H, van Haeften (SGP/GPV/RPF) sloot zich hierbij aan en vond dat aangetoond was dat ook in de toekomst steeds goed overvoorde wijze opgelost". Je royoal

De raad ging verder unaniem akkoord met een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het uitbreidingsplan Mariahoeve. De vestiging van het Benelux Merkenbureau maakte dit besluit nodig. Groen Links, D66 en SGP/GPV/RPF vonden dat het college met een parkeernorm van 1 op 5 een te royaal gebaar richting Benelux Merkenbureau maakte. In een gezamelijke motie stelden deze fracties voor een scherpere norm te hanteren, mede gelet op de goede verbindingen met het openbaar vervoer.

Wethouder mr. P. G. A. Noordanus vond dat Den Haag ten opzichte van andere, steden .al _eejn bijzonder scherpe norm hanteerde. Hij zegde toe iiuhet-JDverleg meUBenelux Merkenbureau op dit punt te zullen onderhandelen, maar wilde zich niet op voorhand binden aan een scherpere norm. De werkgelegenheid was voor hem van groter belang. De door de wethouder ontraden motie kreeg vervolgens onvoldoende steun.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.